HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

Nieuwe wetgeving komt als mosterd na de maaltijd
Bibliotheekblad 7, 2011 bevat een artikel over nieuwe - dan wel aanpassing van de bestaande - bibliotheekwetgeving. De drie bestuurslagen zouden behoefte hebben aan structurele en verankerde afspraken in plaats van ad hoc afspraken zoals die in het Koepelconvenant en Bibliotheekcharter.
Theo Bijvoet van OCW tempert echter de verwachtingen: ‘Het zal in ieder geval een basiswet worden en de decentrale inrichting blijft intact’ en hij vervolgt: ‘De VOB hoopt dat de gemeenten verplicht worden gesteld om te subsidiëren, maar dat gaat niet gebeuren’. Wel verwacht hij ‘dat de bibliotheken met de nieuwe wet in de hand gemakkelijker kunnen verdedigen dat ze aan bepaalde wettelijke eisen moeten voldoen’.

Maar heeft zo’n wet, gezien de kaalslag die momenteel plaatsvindt, nog wel zin? Komt die wet, die niet eerder dan 2013 van kracht zal zijn, niet veel te laat?

Geef uw stem en licht het toe in het reactieveld.

 

Nieuwe wetgeving komt als mosterd na de maaltijd
Eens (35 stemmen)
56%
Oneens (27 stemmen)
44%

Reacties op dit artikel (1)

Annet Pennards
21-6-2011 15:46
 

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie