HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

De bibliotheek doet er goed aan te kiezen voor kernfuncties die aansluiten bij wat op dat moment door de politiek als maatschappelijk waardevol aangeduid wordt
'Zonder een onderbouwd verhaal over haar maatschappelijke waarde is de bibliotheek definitief op haar retour'

Dit beweert Hans Veen in zijn artikel 'Van richtlijn naar rendement '(in Bibliotheekblad 10, 2011, Special Rendement - zie ook het dossier Rendement op deze site (inloggen nodig)), waarin hij de mogelijkheden van openbare bibliotheken om hun maatschappelijk rendement bij de hun subsidiërende gemeenten aan te tonen verkent en analyseert.

Hans Veen schrijft in dit artikel onder andere:
‘Meer focussen op maatschappelijk rendement biedt bibliotheken twee kansen. Ten eerste een steviger legitimatie, uitgaande van een fors onderzoeksprogramma dat dit rendement wetenschappelijk aantoont en lokaal meetbaar maakt. Ten tweede een meer interessante sturing van het eigen programma: doen wat maatschappelijke waarde oplevert en dit op basis van evaluatie en onderzoek steeds verder verbeteren.
Ik ga ervan uit dat bij deze benadering heel wat bibliotheekactiviteiten zullen verdwijnen en andere juist sterk ontwikkeld zullen worden. Ontmoeting en debat zullen bijvoorbeeld verdwijnen als kernfunctie. Uitlenen van media wordt secundair. Spreiding van diensten en vestigingen wordt distributie. Aanwezigheid en beschikbaarheid van diensten is geen op zichzelf staand rendement meer. Leesbevordering, mediawijsheid, ondersteuning van onderwijs, cultuureducatie en bestrijding laaggeletterdheid zullen bloeien. En als bibliotheken er eindelijk in slagen een onmisbare en eenvoudige toegangspoort tot digitale informatie te worden: de digitale bibliotheek.’

Maar leidt een onderbouwd verhaal over de maatschappelijke waarde wel altijd tot het verdwijnen van ontmoeting en debat als kernfunctie? Komt de maatschappelijke waarde van de bibliotheek niet ook tot uiting in haar bijdrage aan de vrijheid van meningsuiting en aan het democratisch functioneren van de maatschappij? En speelt ontmoeting en debat daar niet een grote rol bij of is dat slechts ‘retorica over de openbare bibliotheek’ zoals de in het begin van het artikel aangehaalde Britse bibliotheekhistoricus Black stelt? En als bijdragen aan het behoud van de leefbaarheid op het platteland en aan het verhogen van de sociale cohesie in stadswijken dan wellicht geen kernfuncties zijn, wil dat dan ook zeggen dat zij geen maatschappelijke waarde hebben? Is het niet vooral een pragmatische aanpak om de functies waarvan de maatschappelijke waarde in het huidige politieke klimaat erkend en beloond worden als kernfuncties te benoemen?

Geef uw stem en licht het toe in het reactieveld.

De bibliotheek doet er goed aan te kiezen voor kernfuncties die aansluiten bij wat op dat moment door de politiek als maatschappelijk waardevol aangeduid wordt
Eens (84 stemmen)
49%
Oneens (86 stemmen)
51%

Reacties op dit artikel (1)

Gerard Reussink
26-9-2011 17:03
Ik ben het eens met de stelling van Hans. En met zijn analyse van wat dan sterker wordt en welke functies het risico lopen relatief te verzwakken. Dat kan overigens over 10 jaar best weer anders liggen. In mijn beleving en ervaring is het zo dat de bibliotheek een levende, actuele institutie is in de samenleving. Sommige functies zijn meer relevant vandaag de dag dan gisteren en andere minder. Dat impliceert niet dat we alleen maar met actuele wensen, verlangens en opvattingen mee moeten gaan. We hebben onze eigen missie, waarden en doelstellingen. Maar we worden gefinancierd om die betekenis te geven in de samenleving van vandaag en die financiering komt uit een bron waar vele afwegingen worden gemaakt tussen belangen en noden. Er is dus geen keus: zorg dat je je maatschappelijke relevantie ook vandaag en morgen gewicht en belang geeft door een passende, bestuurlijk gedragen invulling, waar men ook de schaarse middelen voor over heeft.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie