HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

Bibliotheken zijn niet gebaat bij uitname gemeentefonds voor e-books
'Ze lijken helemaal gek geworden.' Columnist Jan Verhagen toont zich in Binnenlands Bestuur verbijsterd dat zowel de VOB als de VNG - volgens hem onder druk en dreigementen van OCW - akkoord gaan met het plan van staatssecretaris Halbe Zijlstra om elk jaar 20 miljoen euro uit het gemeentefonds te halen en dat geld te gebruiken om e-books te kopen.

Verhagen: 'Sommige bibliotheekfilialen worden gesloten, andere filialen gaan eerder dicht, en ze hebben allemaal minder boeken, in ruil voor extra e-books waar geen vraag naar is.'

Wat vindt u, is het voor bibliotheken geen goede zaak dat er geld uit het gemeentefonds wordt gehaald voor de aanschaf van e-books? Geef uw stem en licht die toe in het reactieveld.

Voor de volledige tekst van de column, zie Binnenlands Bestuur nr 49 (pagina 17 onderaan)

Voor meer reacties op de brief van OCW, zie dit bericht.

Rob Vellinga, directeur Bibliotheek Voorburg-Wassenaar:

'Met de stelling ben ik het helemaal eens. Op enkele bibliotheeksites (bijvoorbeeld die van Bibliotheekblad) heb ik me al eerder over het plan uitgesproken.

1. In het algemeen houd ik er niet van dat er voor mij wordt gedacht en besloten. Komen er e-boeken beschikbaar, dan zouden wij deze gewoon aanschaffen, gelijk als de p-boeken. Maar dat beslis ik liever zelf.
2. Het is nog maar de vraag of bibliotheken een poot aan de grond krijgen voor wat betreft. het uitlenen van e-books.
3. Uitname kan betekenen dat ik op termijn personeel moet ontslaan en/of een dag moet sluiten, de VOB wordt dan hartelijk bedankt voor haar steun aan het plan.
4. Landelijke digitale (overheids)projecten willen wel eens mislukken c.q. financieel gierend uit de hand lopen. Voorbeelden te over.
5. De belangrijkste doelgroepen in mijn bibliotheek zijn kinderen tot 13 jaar en cultuurgenieters van 45 plus, zoals in veel bibliotheken. Deze groepen zijn wellicht digitaal actief maar bezoeken de bibliotheek niet om digitale redenen. Met andere woorden: bezoekers komen niet primair om digitale content te raadplegen, dat kunnen ze thuis ook wel.
6. De Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar zet in op sociaal culturele activiteiten en bevordert de verblijfs- en ontmoetingsfunctie. Naar mijn overtuiging redden bibliotheken het niet in de toekomst door de drukke digitale snelweg op te gaan (content aanbieden als speerpunt dus); daar verdwijnt een organisatie en ik denk ook niet dat gemeenten daar geld voor over hebben; gemeenten betalen voor een lokale voorziening.'

Jan Gommer, directeur FlevoMeer Bibliotheek:

'Ik ben het niet eens met de stelling, ik ben ervoor om deze uitname te doen, en daarmee de beschikbaarheid van e-content landelijk in te gaan vullen en te regelen. De discussie in de algemene ledenvergadering heb ik met interesse gevolgd, ik ben het eens met het standpunt van het VOB-bestuur om hierin mee te gaan. Ik vind dat wij bij die uitname gebaat zijn, ondanks het feit dat er allerlei onzekerheden aan kleven. Omdat daarmee in ieder geval stappen gezet kunnen worden voor een collectieve aanpak, en dat is nodig. Ik stoor mij aan de huidige situatie, waarin wij er nog niet in slagen om een fatsoenlijk aanbod aan te bieden. Als die plannen doorgaan wordt er in ieder geval een stap gezet om met een collectief en landelijk budget een aanbod te realiseren. Ik realiseer me dat dat ook afhankelijk is van andere factoren, zoals de houding van uitgevers en afspraken omtrent de beschikbaarheid, de voorwaarden waaronder het beschikbaar gesteld kan worden. Maar nietsdoen is geen optie en een versnipperde aanpak leidt tot niets.'

Bibliotheken zijn niet gebaat bij uitname gemeentefonds voor e-books
Eens (68 stemmen)
67%
Oneens (34 stemmen)
33%

Reacties op dit artikel (2)

Mannes Westra
28-12-2011 11:03
Ik ben het eens met de stelling. Bibliotheken zijn hier niet bij gebaat. Één van de argumenten van de staatssecretaris was dat de bibliotheken bij de uitgevers aankloppen met lege zakken.
Ten eerste schept dat een beeld van uitgeputte mediabudgetten van bibliotheken die derhalve hun beste tijd wel gehad hebben. Ten tweede klopt het niet. Bibliotheken besteden heel veel geld aan het inkopen van (hoofdzakelijk fysieke) media. Dat ze nauwelijks e-books inkopen komt omdat ze niet de gelegenheid krijgen om e-books uit te lenen vanwege de halstarrige houding van uitgevers hierbij.
Terwijl niemand beter weet dan de uitgevers hoeveel zij verdienen aan bibliotheken die hun boeken kopen en ook nog eens fors leenrecht betalen waar zij ook hun deel van krijgen.
Mij lijkt: als de uitgevers die inkomstenstroom uit de bibliotheekbranche in de toekomst willen continueren, dan zullen ze zaken moeten doen met de branche over het uitlenen van e-books.
De uitname uit het gemeentefonds hoeft op zich niet verkeerd te zijn. Het is tenslotte een signaal dat men de verdeelde opstelling van de branche wel een beetje zat is. Maar het komt niet op het goede moment. Pas als de branche met de uitgevers tot een regeling kan komen is het zinvol om hier over te praten. Immers, e-books kopen voor uitlening door bibliotheken kan nu niet.
Dus staan we straks bij de uitgevers aan te kloppen met volle zakken (met ons eigen geld) en dan? Gaan ze dan wel door de bocht? Of wordt er content gekocht waar we niet op zitten te wachten?
Nan van Schendel
5-1-2012 19:45
Ik ben het eens met de stelling. We hadden het niet zover moeten laten komen, hebben ons het kaas van 't brood laten eten, het heft uit handen gegeven. Terwijl we -naar mijn mening- zelf aan het stuur hadden moeten gaan staan en gezamenlijk de inkoopcommissie op pad hadden moeten sturen met een goede opdracht en dito zak geld. 

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie