HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

Bibliotheken nemen social media nog niet serieus

Niet veel meer dan wat gerommel in de marge, zo karakteriseert Jan de Waal (Bibliotheek Maasland) de stand van zaken rond social media in de bibliotheeksector. ‘We doen wel mee, maar hobbelen er vooral achteraan, zijn wel één geheel, maar weten ondertussen niet wat onze buurman doet.’ 

Maar de discussie of bibliotheken wel of niet in zee moeten gaan met social media is inmiddels voorbij, stelt Edwin Mijnsbergen in Bibliotheekblad nr. 2. ‘De goede wil is er. Er gebeurt van alles, veel meer dan een paar jaar geleden. Maar bibliotheken nemen social media nog niet zo serieus als ik zou willen. Er valt nog veel te winnen.’

Wat vindt u, nemen bibliotheken de social media inderdaad niet (voldoende) serieus?
Geef uw stem en schroom niet die toe te lichten in het reactieveld. Hieronder de opvattingen van twee ervaringsdeskundigen.

Rob Coers, Coers Internet Trainingen:

‘Ik zou dat toch wel willen nuanceren tot: nog niet serieus genoeg en niet door iedereen. Er zijn aantoonbaar heel wat bibliotheken die zich duidelijk online profileren en waar de medewerkers zelf ook actief zijn. Maar het kan natuurlijk altijd beter met de online zichtbaarheid. 23 Dingen was en is een aanzet om de mogelijkheden van sociale mediatools te ontdekken. Om er ook daadwerkelijk profijt uit te trekken, vereist dat wel meer (te delen) kennis en een vaste inbedding in de organisatie. De laatste twee jaar is het gebruik onder organisaties en individuen zo explosief gestegen, dat het ook echt moeilijker is geworden om nog het verschil te maken. Om nog op te vallen in de strijd om de aandacht. En aangezien de sociale media revolutie onomkeerbaar is, kan het mijns inziens niet serieus genoeg worden genomen.

Tijdens 23 Dingen dringt het bij iedereen wel door dat, als een organisatie kiest om het sociale mediapad op te gaan, er geen weg terug is. Als er gekozen wordt om de beschikbare middelen in te zetten, dan moet daar ook structureel uren voor vrijgemaakt worden. En niet bij een persoon, maar verdeeld, zodat ook bij uitval het proces door kan gaan. Ik denk dat er nog steeds gedacht wordt “dat doen we wel even”. Maar zo werkt het niet meer. Je kunt wel een mededeling de wereld in slingeren, maar je zal snel merken dat daar meestal niet het gewenste resultaat op volgt. Om dan door te zetten, meer mogelijkheden te benutten, dat vraagt gewoon doorzettingsvermogen! Maar de verantwoordelijkheid om het beter te doen alleen te leggen bij directie of MT vind ik te gemakkelijk. Het zijn ook de medewerkers die het moeten dragen en het vraagt van hen een continue alertheid, haast een tweede natuur, in het omgaan met sociale media. Voortdurend oren en ogen open hebben staan en dat ook buiten werktijden! En ik begrijp wel dat niet iedereen zich daartoe altijd geroepen voelt, omdat het toch "werk" is. Het liefst zit het in ieders DNA gebakken en misschien is het wel iets dat zich met de komst van vers bloed in de teams, vanzelf oplost. Het is als gezegd een ingeslagen weg en dat betekent ook dat er van hogerhand ruimte geschapen moet worden voor talent en creativiteit. Dat is iets wat gefaciliteerd kan worden, laat de invulling maar aan de duwers over.

Ik denk dat bibliotheken het beste op lokale schaal opereren met hun sociale media beleid. Als gewone burger ben ik toch alleen maar geïnteresseerd in wat mijn Bibliotheek Dommeldal te melden heeft. Die gewone burger zal het landelijke Twitter- of Facebookaccount niet kunnen vinden (denk ik), maar dat neemt niet weg dat die er niet mogen zijn. Aan de plaatselijke bibliotheek is het dan om het generieke nieuws verder te verspreiden. En verder raad ik iedereen aan, om toch vooral af te kijken van de collega's en daarvan te leren. De Biblioblogsphere is weliswaar niet geheel compleet, maar biedt wel een goede start om collega's te vinden.’
 

Marlies de Vet, afdeling Innovatie Bibliotheek Midden-Brabant  (op persoonlijke titel):

‘Mijn eerste reactie was: Nee, niet mee eens. Rob Coers schat dat zo'n 5500 mensen in de sector 23 Dingen hebben gevolgd, bibliotheek.20 heeft 5750 leden en uit het dossier social media blijkt dat individuele bibliotheekmedewerkers en bibliotheken wel degelijk geïnvesteerd hebben in het verkennen van de mogelijkheden van sociale media. Maar als je de brancheorganisatie erbij betrekt... dan is mijn reactie op de stelling: Ja, mee eens, de brancheorganisatie neemt social media nog niet serieus. Voor traditionele instituten is aansluiting vinden bij onze veranderende (netwer)samenleving een lastige kwestie. Dat vraagt immers om een verandering van de organisaties zelf. Zie ook dit artikel. En dat zie ik - enkele initiatieven daargelaten - nog niet echt gebeuren binnen het instituut 'bibliotheek'. (Op mijn tweet van 1 februari heeft VOBtweet niet eens gereageerd. Of had ik per mail moeten reageren op een VOBtweet?)

Is de brancheorganisatie zich bewust van de mogelijkheden van social media? En dan bedoel ik niet de mogelijkheden van het (topdown) inzetten van een gezamenlijke social mediastrategie maar de impact van sociale netwerken op organisaties en leiderschap. Dat is volgens mij de missing link in het verhaal.

Wat eraan gedaan zou kunnen worden dat iedereen maar wat voor zich lijkt te doen is mijns inziens typisch een vraag die past bij een mechanistisch wereldbeeld (1.0). In de woorden van Hans van Driel (uit het hierboven aangehaalde artikel): "alles onder controle willen houden, denken dat alles etiketteerbaar is, net doen alsof er maar één weg naar Rome leidt (zie: Dijksterhuis’ De mechanisering van het wereldbeeld)".’

Bibliotheken nemen social media nog niet serieus
Eens (38 stemmen)
75%
Oneens (13 stemmen)
25%

Reacties op dit artikel (3)

leo willemse
9-2-2012 11:12
Het kan een stuk serieuzer.Zowel door de top als door de medewerkers. De tijd van spelen en ontdekken met de sociale media is voorbij.En ja, lokaal inzetten is denk ik de beste optie. Dus beide eerdere reacties zijn wijs.
saskia dellevoet
9-2-2012 17:38
wie is de auteur van dit artikel? over het thema: EENS! Bibliotheken nemen sociale media nog niet serieus omdat ze onvoldoende ervaren wat de kracht ervan kan zijn. Wat je veel ziet als SM uberhaupt al gebruikt wordt door bibliotheken is zendenzendenzenden. Waarom je  sociaal media gebruikt (doel) en welke (doelgroep) is vaak ondoordacht. Bijvoorbeeld een facebookaccount aanmaken voor een kinderboekenweekactiviteit maakt nog niet dat er 1000 kinderen dat account gaan volgen en er actief op zijn. #ifail is geen schande. Juist door te experimenteren ervaar je wat wel werkt en wat niet. Wat betreft MT's: die hebben mijns inziens een voorbeeldfunctie in de organisatie: teach as you preach! als de bovenlaag 1.0 is, kan de bibliotheek nooit 3.0 worden, denk ik  #ifail
Jan de Waal
11-2-2012 19:23
 @saskia Dellevoet De stelling hierboven is een samenvatting van het  artikel in bibliotheekblad nummer 2 van 2 feb 2012. Titel " Dossier Social media" Ondertitel: Aan de slag gaan met social media betekent dat traditionele denk- en werkprocessen losgelaten dienen te worden’ van Martha De Bruin. Zij heeft diverse mensen geïnterviewd o.a. mij. Stukken van mijn visie zijn in het artikel verwerkt anderen als citaat.
Sociale media moeten bibliotheken inzetten om in direct contact te komen met onze gebruikers. Tevens als massaal onze leden het gebruiken is het een communicatiemiddel. Ondenkbaar dat een bibliotheek niet  telefonisch, per post of via e-mail bereikbaar is. De sociale media is zoiets als de telefoon of brief van vroeger, dus Twitter, Facebook of Hyves zijn de nieuwe communicatiemiddelen.
Ik zou wel graag willen zien dat we onze sociale media ervaringen en deskundigheid met elkaar delen. Zodat we van elkaars successen kunnen leren. Dit landelijk of provinciaal organiseren.

Hiernaast moeten we via de sociale media meer onze bibliotheekgebruikers leren begrijpen,. Wat zeggen ze over een bibliotheek, welke boeken zijn veel gelezen of wat is er actueel, enz enz…
Dit zou een centrale tool kunnen zijn die allerlei onderzoeken doet en deze ter beschikking van bibliotheken stelt maar ook door plaatselijke bibliotheken ingezet kan worden.

Naast alle plaatselijke sociale media zou ik wel pleiten voor een landelijke gezicht van de bibliotheken die vooral berichten geven over positie van bibliotheken, de mogelijkheden. Kijk maar eens hoe de Rabobank of andere grote landelijke instellingen het doen met plaatselijke vestingen https://twitter.com/#!/rabobank

Maar willen we echt een positie bereiken met sociale media dan zullen we "eigen tools" moeten ontwikkelen zoals in "Facebook een koppeling met onze catalogus" of tools voor Twitter
Blijft belangrijk dat we actief zijn met deze ontwikkelingen en de succesverhalen van elkaar kennen. Het papieren bibliotheekblad artikel is een mooie start hiervoor.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie