HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

Pijlen van de Raad voor Cultuur zouden niet gericht moeten zijn op SIOB maar op OCW
De Raad voor Cultuur liet zich in het onlangs verschenen advies Slagen in Cultuur, culturele basisinfrastructuur 2013 - 2016 zeer kritisch uit over het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB).
Maar is dit wel terecht?

De Raad voor Cultuur verweet het SIOB onder andere te weinig de regie te voeren, uit te gaan van een te beperkte rolopvatting en visie en gezag te ontberen.

Maar is deze kritiek wel terecht? Zou de Raad voor Cultuur zijn pijlen niet moeten richten op het ministerie van OCW in plaats van op het SIOB? Is het niet zo dat het SIOB moet functioneren binnen de financiële en organisatorische beperkingen die door het ministerie van OCW bepaald worden? Leidt de decentrale organisatie van het bibliotheekwerk en de daaraan gekoppelde financiering niet per definitie tot een situatie waarbinnen het voor een landelijk sectorinstituut moeilijk is een sterke regie te voeren?

Wat vindt u?
Geef uw stem en licht die toe in het reactieveld.

De volledige tekst van het advies is te vinden op de website van de Raad voor Cultuur (PDF)

 

Pijlen van de Raad voor Cultuur zouden niet gericht moeten zijn op SIOB maar op OCW
Eens (20 stemmen)
25%
Oneens (60 stemmen)
75%

Reacties op dit artikel (1)

Wim Keizer
15-6-2012 09:28
Ik ben het voor een deel wel eens met de stelling. Het is alleen jammer dat we de SIOB-aanvraag, het onderliggende beleidsplan 2013-2016 en de SIOB-visie (uitkomst SIOB-project "Bibliotheek in 2016") niet kennen. Zie verder in WWW van juni, onder "Wat Wim Meent 1":
http://www.bibliotheekblad.nl/Handlers/ToonNieuwsbrief.ashx?id=1000000026&rendermode=html

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie