HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

Bibliotheken moeten niet aan e-books beginnen zolang ze niets goeds te bieden hebben.

Bibliotheekblad 7 bevat een uitgebreid dossier over e-books. Daaruit wordt duidelijk dat de bibliotheken wel willen, dat er mondjesmaat ook al iets wordt uitgeleend, maar dat de toekomst nog ongewis is, omdat de uitgevers vooralsnog hun poot stijf houden. Wat moeten de bibliotheken nu doen: erop inspringen of afwachten?

De onderbouwing van de stelling:
De e-bookdiensten die bibliotheken nu aanbieden laten veel te wensen over. Zo bestaat het aanbod overwegend uit oude titels of gaat het in het geval van recent verschenen boeken met name om onbekende auteurs. Bovendien maakt een aantal (technische) beperkingen deze diensten er voor de klanten niet gebruiksvriendelijker op. In plaats van nu al dergelijke onvoldragen diensten in de markt te zetten, zouden bibliotheken beter kunnen wachten tot zij iets beters te bieden hebben, om teleurstelling bij hun klanten te voorkomen.

Bibliotheken moeten niet aan e-books beginnen zolang ze niets goeds te bieden hebben.
Eens (46 stemmen)
45%
Oneens (56 stemmen)
55%

Reacties op dit artikel (12)

a.haaksma
9-7-2012 14:31
 hoewel, in strijd met regels, circuleren en nu  dvd's  met zo'n 5.000 actuele Nederlandse en e-book. Stel dat je wat goeds te bieden hebt mag je van hele goede huize komen. Zo'n schijfje kost wel € 25.  Met een man is dat ook wl weer op te brengen. Klanten gaan zich als consumenten gedragen.  
Esther Valent
9-7-2012 22:11
Totaal mee oneens, ik merk elke keer bij de informatiebalie dat bezoekers blij zijn met de mogelijkheden die er zijn met de e-portal en dat ze begrip hebben voor het feit dat we nog relatief weinig kunnen aanbieden. En het gaat toch om tevreden klanten ?!
Lotte Sluyser
10-7-2012 10:11
Totaal mee oneens. De titels op Public Library Online zijn inhoudelijk van goede kwaliteit en geselecteerd door een Reviewcommissie van bibliotheekmedewerkers. In het 3e kwartaal is de HTML5 versie beloofd door Bloomsbury en is ook gebruik op ipad en ipod mogelijk. Bovendien kan er dan gelinkt worden vanuit de NBC.
Als je wacht creeer je geen enkele druk, nu wel.
jan Crienen
10-7-2012 14:32
Mee eens. De tranen sprongen mij (bij wijze van spreken ) in de ogen toen ik de enthousiaste verhalen hoorde dat de bibliotjheken EINDELIJK ebooks konden gaan uitlenen...... en vervolgens las wat dat zou inhouden.  Ik ben bang dat we het lachertje worden als ,na de vakatietijd,  duidelijk wordt wat deze nieuwe vorm van digitale dienstverlening eigenlijk inhoudt. De ebooks eregalerij heeft trouwens WEL potentie. Zou fijn zijn als hier ook meer recente en populaire titels aan toegevoegd kunnen worden. 
Jeanine Deckers
11-7-2012 19:53
Mijn bijdrage aan deze discussie is te vinden op mijn blog: http://tenaanval.wordpress.com/2012/07/11/e-books-of-niet/
Jan de Waal
12-7-2012 22:03
Ik denk dat we nog meer moeten "oefenen" met het aanbieden van ebooks en producten en diensten rondom het digitale boek. Maar ook moeten kijken naar nieuwe vormen van "boeken" en ik denk dan vooral aan YouTube achtige manier om verhalen en informatie te verspreiden. We zitten als branche nog te veel vast aan al dan niet digitale "letters". 
Ik pleit wel dat we nog meer moeten oefenen om alle mogelijkheden te ontdekken van het e-book. We zetten nu in op "streaming" maar misschien wil men toch liever een ePUB of een combinatie. 
We weten ook nog zo weinig van "onze" ebooklezers en ik denk dat we ze veel meer te bieden hebben dan alleen e-books aanbieden. De Kobo-reader speelt daar al op in en als sector zouden met hun kunnen samenwerken, kijk maar eens op http://www.kobobooks.nl/readinglife
Ebooks zijn nu nog relatief duur en de consument stapt massaal over op downloaden van epubs, zo'n 70% van alle Nederlandse digitale titels zijn al illegaal te vinden. Deze "gratis" lezers moeten wij als bibliotheken ook iets te bieden hebben. 
Daarnaast hebben we de informatiemarkt over goede "ereaders", hoe lees je nu e-books op een PC, Tablet enz. Zeg maar de consumenteninformatie over e-books, ereaders volledig aan anderen zoals ereaders.nl overgelaten. In mijn visie hebben we hierin ook een duidelijke rol te spelen.
Gelukkig gaan een aantal zaken in 2013 rondom het e-book samen komen: NBC met ebooks, streaming lezen ook voor iPad en duizendende oudere titels als streaming en ePub. Trendsetter zijn we niet maar of we te laat zijn, is nog maar de vraag.
Daarnaast moeten we wel verder gaan denken dan alleen het aanbieden van e-books en ons bezig gaan houden met aanbieden van digitale diensten die met e-books te maken hebben en mensen bijeen brengen die e-books lezen of willen gaan lezen. Want dat uitlenen van digitale boeken gaat iedereen binnenkort doen: Centraalboekhuis, Google, Bol, Amazon enz
Laten wij als sector ons ook bezig houden met andere zaken dan uitlenen. We moeten niet denken omdat we zo goed waren in uitlenen van papier dat dat ook voor digitaal geldt. Tijd voor andere markten. Ik heb ideeën genoeg....waar is de lef in onze sector om nieuwe wegen in te slaan, zonder de oude weg af te breken.

Aad van Tongeren
12-7-2012 22:15
 Deze maand start OCW een onderzoek naar het e-book. Valt het uitlenen van een e-book wel of niet onder het leenrecht, zoals bij de uitlening van fysieke boeken? De uitkomst is van dit onderzoek is belangrijk voor de condities waaronder openbare bibliotheken e-books kunnen uitlenen.
Edwin
13-7-2012 01:23
 Als je er mensen oprecht blij mee maakt heb je altijd gelijk. Als je er mensen mee wegjaagt misschien ook wel....

 http://tenaanval.wordpress.com/2012/07/11/e-books-of-niet/#comment-1466
Jaap van de Geer
13-7-2012 08:27
 Ook interessant model:

http://www.thedigitalshift.com/2012/03/ebooks/large-california-consortium-joins-movement-toward-library-ebook-ownership/

bart van aanholt
13-7-2012 10:36
Oneens. Zelfs het magere aanbod van ePortal wordt bij ons redelijkgoed afgenomen!

Geloof zelf niet zo in streaming recreatief lezen. Op de momenten dat je dit kunt gebruiken is de concurentie van andere platforms als social media en spelletjes zeer groot.... Wel een medium voor naslagwerken?

Is het voor de bibliotheek niet mogelijk om met het Centraal Boekhuis te gaan samenwerken? Juist de lezer is gebaat bij een zo groot mogelijk afnamegebied!
john valk
16-7-2012 14:02
De vraag ‘moeten bibliotheken al dan niet e-books uitlenen’ raakt ook de existentiële vraag ‘waarvoor zijn wij (lees openbare bibliotheken) hier op aarde’ . Dat is naar mijn mening nooit ‘het uitlenen van boeken’ op zich geweest maar veeleer de gedachte hierachter: bijdrage leveren een goed geïnformeerde, ontwikkelde burger door laagdrempelig een breed assortiment aan informatie, boeken en andere media beschikbaar te stellen’. Daarin spelen nog steeds zowel fysieke als digitale media een rol in met elk hun eigen dynamiek. Ik ben het helemaal eens met Jan de Waal, dat bibliotheken zich moeten inzetten om voorlichting te geven over wat ereading voor lezers kan betekenen. Het is nog niet te laat. Ik ben een paar jaar geleden een blog begonnen rond ereading voor wat betreft bladmuziek. Die is inmiddels overgenomen door de bibliotheek, waar ik werk. In Google staan we al een tijd bovenaan bij termen als ‘iPad, muzikant, bladmuziek’. Een voorlichtingsstand rond ereading was bij ons een groot succes. Voordeel is dat bibliotheken een minder commerciële drijfveer hebben. Ik las vandaag een artikel in de NRC next dat boekhandel Barnes en Noble via zijn eigen web georiënteerde ereader kan zien hoe mensen ebooks lezen, welke woorden ze onderstrepen, waar ze afhaken met het doel het beleid daarop op te stemmen. Amazon monitort via haar Kindle ereader op deze manier ook haar lezers. Het is fijn je lezer te kennen, en de markt hierop af te stemmen, maar kan ook de weg afsluiten voor experimenten, af wat wij plachten te noemen ‘literaire vrijheid’. Bibliotheken moeten kracht putten uit het publieke karakter van haar taakstelling, het positieve imago en daarvan uit samenwerken met betrokken partijen (waar overkoepelende bibliotheekorganisaties zich al jaren voor inzetten), duidelijk aangeven bij het publiek wat op dit moment haar beperkingen zijn in het krachtenveld tussen betrokken partijen en zich niet laten afschrikken door onzekere factoren of een nog klein aanbod. Ik denk dat vooral de piraterij, de illegale afname van ebooks voor een kleine markt als die van het Nederlands taalgebied, verdere ontwikkeling van het uitgeven en verspreiden van ebooks in de weg staat. Het streaming aanbieden van ebooks lijkt hier een oplossing voor te kunnen bieden. En net als wat ik bij ander reacties aantref ook bij ons is er veel vraag naar ebooks. Laten we gebruik maken van het positieve imago dat we kennelijk ten aanzien van ebooks uitstralen. (Ik ben werkzaam bij een bibliotheek maar wil me hierin niet als woordvoerder opstellen)
Tonnie
30-7-2012 10:43
Waar we op moeten inzetten, is een landelijke ePortal waar boeken nooit 'uitgeleend' zijn. Altijd beschikbaar voor de klant. Iemand moet zowel de schrijvers als de uitgevers helpen met hun struggle met eBooks. Schrijvers hebben moeite met het afsluiten van contracten met uitgevers...en vice versa. Help hen met de besluitvorming.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie