HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

Zonder opschaling geen regie, tempo en focus
In Bibliotheekblad 9, 2012 schrijft Jacques Malschaert in een opiniestuk dat hij sterk twijfelt aan het huidige vermogen van de branche om de vastgelegde strategie om te zetten in een uitvoering met regie, tempo en focus.

Een nieuwe opschaling die leidt tot een netwerk met ongeveer 25 bibliotheekregio’s, één landelijke serviceorganisatie met regionale/provinciale steunkantoren, een sectorinstituut dat de regie voert en een branchevereniging die de belangen behartigt, zou daarom nodig zijn. 

Malschaert in Bibliotheekblad nr 9: ‘Soms denk ik: we hebben een nieuwe Meijer nodig die duidelijk maakt dat we een nieuwe herstructureringsslag moeten maken, om de slagkracht te vergroten, om nieuwe antwoorden op de nieuwe maatschappelijke vragen te kunnen geven. Eén landelijke serviceorganisatie met vier regionale ondersteunende dependances en 25 bibliotheekorganisaties gericht op lokale dienstverlening, zoals ooit bedacht door de Raad voor Cultuur. Dan kunnen we de boel wellicht beter, overzichtelijker en daadkrachtiger oppakken.’

Wat vindt u, is een nieuwe herstructureringsslag inderdaad nodig om de slagkracht te vergroten? Geef uw stem en licht die toe in het reactieveld.

 

Zonder opschaling geen regie, tempo en focus
Eens (34 stemmen)
59%
Oneens (24 stemmen)
41%

Reacties op dit artikel (2)

Hans Veen
31-8-2012 13:04
 Eens met Jacques Malschaert. Maar graag minder focus op structuren en meer op kwaliteiten en gedrag van bibliothecarissen en managers.  Veel probelemen in de bibliotheekbranche hebben juist te maken met houding en gedrag.  Minder ego, minder sologedrag, elkaar succes gunnen en ondersteunen en in Den Haag elkaar geen brieven meer schrijven.  Waar blijft de Collectieve Agenda van Bnl, SIOB en VOB?
 
Nan van Schendel
2-9-2012 12:21
Het is het verkeerde gesprek. Schaalvergroting is een middel en leidt niet per definitie tot kwalitatieve, efficiënte en innovatieve organisaties. De grotere bibliotheekorganisaties zijn niet vanzelfsprekend de beste maar ze zijn minder kwetsbaar door hun massa. Sterke organisaties (groot of klein) die heel goed weten wat ze willen bereiken, kunnen makkelijk acteren in netwerken van diverse aard om zo hun resultaten te bereiken. En dus tempo, focus en regie houden. Groot denken is wel voorwaarde voor kleine (en grote) organisaties. Daar zit nog ruimte voor verbetering, zoals Hans Veen ook zegt. Het gesprek moet gaan over ondernemerschap (vergroten van bereik, geld verdienen en continuïteit waarborgen) dat bovenal lokaal zit en over het genereren van maatschappelijke betekenis (wat voor effect heeft ons werk) dat vooral groots gedeeld en bewezen moet worden.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie