HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

Eindhoven: begin van het einde
In Bibliotheekblad nr 12 (pag. 5) noemt Wim Keizer de kans groot dat in Eindhoven geschiedenis wordt geschreven doordat B&W van de stad in hun raadsvoorstel een politieke keuze hebben gemaakt.

Zo blijft boeken lenen (waaraan de behoefte volgens B&W de komende jaren flink zal dalen) buiten het innovatieve programma, maar kan geregeld worden met een ‘financiering door de “klant”. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van ruilbibliotheken en een thuisbezorgservice van digitaal bestelde boeken.’

Wim Keizer stelt in zijn bijdrage verder: 'Mijn indruk is dat veel openbare bibliotheken nog bezig zijn met het einde van hun begin, maar dat bij sommige het begin van het einde (van de uitleenbibliotheek) in zicht komt. Waar het echte begin van het einde zal liggen, is nog niet te zeggen. Dat kunnen historici pas achteraf vaststellen. Wel denk ik dat de kans groot is dat in Eindhoven geschiedenis wordt geschreven.'

Betekent de in Eindhoven gemaakte politieke keuze inderdaad het begin van het einde van de bibliotheek?

Geef uw stem en licht die toe in het reactieveld.

Zie voor achtergrondinformatie ook het bericht 'Eindhoven: volgend jaar mogelijk sluiting van alle bibliotheekfilialen' en de volledige teksten van het raadsvoorstel van het college van Eindhoven, Transitie bibliotheekfuncties, en van het onderliggende rapport Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief, 1e fase Experttraject ‘Bibliotheek van de Toekomst’.

In het voorstel Transitie Bibliotheekfuncties (p. 6) is onder andere de volgende passage te vinden waaraan Wim Keizer refereert: 'Berckelhof [pilotproject met servicepunt in woonzorgcentrum Berckelhof, red] is met name gericht op het beschikbaar stellen van fysieke boeken. De prognoses tonen aan dat de behoefte aan deze vorm van dienstverlening de komende jaren scherp zal dalen en nagenoeg zal opdrogen als gevolg van de digitalisering en de invloed van het internet. Dit gegeven opgeteld bij de verwachting dat de commerciële markt zich ook nog voor enige jaren zal gaan richten op het uitlenen van boeken leidt tot de conclusie dat het model Berckelhof geen deel kan uitmaken van een toekomstproof innovatief programma. (...) In april 2013 zal aan de raad worden voorgesteld om steunpunten in deze zin niet op te nemen in de geprioriteerde aanpak maar ze te zien als een onderdeel van meerdere varianten die BE zal presenteren om voorlopig nog voor jaren te kunnen voorzien in de behoefte aan fysieke boeken maar met een financiering door ‘’de klant’’. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van ruilbibliotheken en een thuisbezorgservice van digitaal bestelde boeken.'

 

Eindhoven: begin van het einde
Eens (32 stemmen)
86%
Oneens (5 stemmen)
14%

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie