HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

Wie niet tot in zijn tenen de digitale media beheerst, is niet geschikt als bibliothecaris
Dat stelt Thijs Kuipers, directeur van Bibliotheek Eindhoven, in het artikel ‘Doorgeslagen directies’ in Bibliotheekblad nr 1, 2013.

Kuipers doet deze uitspraak in de volgende passage uit dat artikel:

Om voorbereid te zijn op 'de bibliotheek van de toekomst', is inderdaad de functie ‘front-officemedewerker nieuwe stijl’ gecreëerd, zo verklaart de directeur. 'Digitale vaardigheid is daarbij cruciaal.’ Hij doelt daarmee op mediawijsheid en op de rol van toeleverancier van educatie aan scholen, waarbij boeken al lang niet meer het enige of het belangrijkste middel zijn. ‘Iemand die werkzaam is in de bibliotheek en niet tot in zijn tenen de digitale media beheerst, is eigenlijk niet geschikt als bibliothecaris.'

Is iemand die niet 'tot in zijn tenen' de digitale media beheerst daarmee ook niet geschikt als bibliothecaris?

Wat vindt u? Geef uw stem en licht die toe in het reactieveld.

 

Wie niet tot in zijn tenen de digitale media beheerst, is niet geschikt als bibliothecaris
Eens (58 stemmen)
64%
Oneens (32 stemmen)
36%

Reacties op dit artikel (17)

Jeroen de Boer
3-1-2013 16:07
Kan ik het slechts van harte mee eens zijn. Uit een artikel dat Joost Heessels en ik publiceerden op Bibliotheek2.0:

"Laat er overigens geen misverstand over bestaan dat wij zouden beogen dat oudere medewerkers per definitie vervangen moeten worden door nieuwe. Integendeel! We kennen talloze collega's die al sinds jaar en dag bij een bibliotheek werken en nog iedere dag vol vuur aan de slag gaan en elke nieuwe ontwikkeling positief kritisch tegemoet treden. En waarvan iedereen ontzettend veel leert, omdat (levens)ervaring onbetaalbaar is. Maar jammer genoeg zien we ook een groot deel dat deze kwaliteiten (want dat zijn het) helaas ontbeert. Bij wie het vreemd genoeg lijkt te ontbreken aan een prikkel om zichzelf te informeren. En dat in een tijd dat het werk van de informatieprofessional een grotere uitdaging lijkt dan ooit te voren. Wij vragen u in alle oprechtheid: hoe groter kan een paradox zijn?"

http://bibliotheek20.ning.com/profiles/blogs/gaan-we-niet-een-beetje-dood-van-binnen

Esther Valent
3-1-2013 17:06
Jammer dat er geen knopje Totaal mee eens is :-). Digitale media zijn de poort tot wat er op dit moment leeft in de maatschappij, net zoals we vroeger de literaire bijlagen moesten lezen en het nieuws bij moesten houden. Die laatste dingen doe ik nu ook veel minder, omdat het meeste nieuws al via Twitter tot mij komt.
UITNODIGING AAN DE NEE-STEMMERS: willen jullie svp je stem toelichen, ik zou heel graag willen weten hoe je denkt een goede bibliothecaris te kunnen zijn, zonder de digitale media goed te beheersen (misschien zie ik iets over het hoofd).

Jan Crienen
5-1-2013 21:35
Jammer dat er geen knopje "gedeeltelijk mee eens is'  :-)  Als bibliothecaris /  van 'de oude stempel' die zich anno 2013 ook met social media en mediwijsheid bezighoudt wil ik er toch graag enkele kanttekeningen bijzetten:
- hoewel een aantal collega's weinig met social media doet zijn ze m.i. toch goede collega's omdat ze wel de klant goede (lees)adviezen geven.
- mijn indruk is dat we op het gebied van mediawijsheid en gebruik vd social media nog steeds een straatlengte voorliggen op onze 'netwerklanten' onderwijs, de gesubsidieerde sector en vaak ook op het bedrijfsleven.
-  nog dagelijks komt het voor dat ik aan een klant,  ook leerlingen, voorstel om informatie op internet
Jan Crienen
5-1-2013 21:44
VERVOLG van mijn voorgaande tekst......
...........op te zoeken en dan de reactie krijg dat men perse van de leerkracht een boek moesten uitzoeken.
-  ten slotte : ik ben een regelmatig twitteraar, gebruik facebook, heb een profiel op LinkedIn en weet ook een en ander af van Pinterest, Tumblr en andere social media maar ik bel nog met een mobieltje van drie jaar oud,  die zelden aan staat trouwens.............  Ben ik nu ongeschikt?
Eric-Jan Dol
6-1-2013 12:50
Ben het min of meer wel eens met Jan Crienen.
Een stelling moet extreem zijn anders maakt het niks los, maar ook ik had graag de optie gedeeltelijk mee eens gezien. :)
Ik val over het woord 'beheerst'. Willen we nu echt allemaal hackers in de bibliotheek? Ik zou zeggen een zeer grote interesse in digitale media is veel belangrijker dan beheersing. De gedeeltelijke beheersing van de digitale media komt vanzelf wel. Tot in de tenen is niet nodig. Daar heb je weer andere mensen voor. Waarmee je wel een hele goede gesprekspartner mee bent. Je kunt namelijk niet alles zijn...en daar hebben we geloof ik binnen deze beroepsgroep wel een beetje last van "het alles willen zijn". Alles weten over literatuur, alles over marketing, alles over non-fictie, alles over sociale media, alles over.......etc etc. 
Zo soms krijg ik het idee dat ADHD een ons beroepsgerelateerde aandoening is. :)
Met deze kanttekening toch "eens" gestemd. 
Joke Kasemier-Bedeker
6-1-2013 13:13
 Ik kan het alleen maar eens zijn met de stelling dat iedere bibliothecaris digitaal vaardig moet zijn. werken in de front-office vergt ook dat je die vaardigheden tot in de puntjes beheerst.  Maar laten we niet vergeten dat we ook medewerkers nodig hebben met vakinhoudelijkde kennis, creatieve en inspirerende denkers, netwerkers. We hebben een prachtig breed vak en onze kracht zit in de verbinding van kennis en mensen. Verder vind ik de vanzelfsprekendheid dat oudere collega's minder digitaal vaardig zouden  zijn dan jongere storend. Nieuwsgierjg zijn, ondernemend en innkvarief is niet leeftijdsgebonden.
Fabiola Gies
6-1-2013 15:02
Waarom niet direct door naar de volgende stap: 'Wie niet tot in zijn tenen de digitale media beheerst, is niet geschikt als bibliotheekbezoeker'?
Astrid Kraal
7-1-2013 12:25
 100% mee eens....de bibliotheek van de toekomst is zowel digitaal als fysiek..de bezoeker maar ook het onderwijs van de toekomst is digitaal..bibliotheken mogen niet achterblijven..sterker nog..bibliotheken moeten vooroplopen!
Joost Heessels
7-1-2013 13:54
 100% eens, en ook heel erg eens met Astrid Kraal dat de bibliotheken voorop dienen te lopen. 
Nan van Schendel
7-1-2013 16:14
Mmmm..... Is de volgende stelling:
- Wie niet tot in zijn tenen het schrijven beheerst, is niet geschikt als bibliothecaris - ?
Esther Valent
7-1-2013 18:26
 @Eric-Jan:  ik lees 'beheerst' als dat je goed thuis bent in het gebruik van digitale media, niet in de technische kant ervan. Maar dat is een interpretatie van mijn kant, zo zie je maar dat we het als bibliothecarissen ook meteen weer over taal hebben :-).
@Jan: de stelling slaat op 'digitale media' dat is ruimer dan sociale media. En ik geloof zeker dat medewerkers met heel veel ervaring en kennis goede leesadviezen kunnen geven, als bibliotheek zouden we alle media moeten kunnen gebruiken voor onze dienstverlening, ook bv voor de klanten die niet in de bibliotheek komen, maar die we op Internet tegen komen.
@Joke: ik vind zeker dat we medewerkers nodig hebben met vakinhoudelijke kennis en alles wat je verder nog aan moois opnoemt, maar ook daarvoor zijn digitale media een uitstekend middel om deze kennis te ondersteunen en te verspreiden, dus hierbij zou het en/en moeten zijn.
@Fabiola: vind je het een stomme stelling of snap ik je humor niet? 
Bas van Houwelingen
8-1-2013 19:36
 Ik ben het niet eens met de stelling. Niet omdat ik digitale vaardigheden onbelangrijk vind voor medewerkers in de bibliotheek maar omdat ik tegen zwartwit denken ben. Je hebt voorlopers, volgers en achterlopers, zowel bij onze klant als bij onze medewerkers en dat is prima. Een bibliothecaris die qua kennis ver voor zijn klanten uitloopt zou best weleens wat meer moeite kunnen hebben om de digibeet klant te kunnen helpen omdat hij of zij zich bijv. niet kan voorstellen dat iemand nog geen flauw benul heeft van hoe bijv. e-mail werkt. Dus ik pleit voor een gedifferentieerd personeelsbestand. Niet alleen maar digital nerds, maar ook beginners die nog het één en ander bij te leren hebben. 
Een evenwichtig team met veranderaars en vooroplopers én met kat uit de boom kijkers en kritische volgers zodat een bibliotheek niet met iedere nieuwe hype meegaat. 
Mijn belangrijkste bezwaar tegen de stelling is dat zij een scheiding aanbrengt tussen geschikt en ongeschikt, terwijl er mijns inziens gezocht moet worden naar hoe ieders individuele capaciteiten het beste ingezet kunnen worden om de bibliotheek levenskrachtig en aantrekkelijk te houden voor een zo breed mogelijk publiek.

Nanno Nanninga
9-1-2013 08:17
Ik vind het een eenzijdige stelling. Een bibliothecaris moet ook tot in zijn tenen bekend zijn met de klassieke media, die nog steeds heel veel gebruikt worden en ook nog steeds een belangrijke rol vervullen. Ik kan me ook erg vinden in de reactie van Bas van Houwelingen.
Erna Winters
10-1-2013 18:21
 ik ben het wel met Thijs eens, maar ik ben het ook eens met Bas. Ik moet Jan Crienen helaas melden dat we wel kunnen denken dat we meer weten dan het gemiddelde onderwijs, maar dat met name bij het voortgezet onderwijs we tegen een grote scepsis aanlopen. En dat je als gemiddelde bibliothecaris, hoe goed je kennis ook is van sociale media en internet, je de eigenwijze, ik weet het beter, onderwijzer echt niet zo maar overtuigd. Dus naast digitaal vaardig ook didactisch vaardig als je naar het onderwijs gaat.
Esther Valent
11-1-2013 11:57
@Bas Bibliothecarissen die in digitale kennis vooruitlopen, moeten ook als eigenschap hebben dat ze zich kunnen verplaatsen in de vraagsteller, dus moeten ze digibete klanten ook goed kunnen helpen is mijn mening.  En zoals @Erna zegt, dat geldt ook (vooral!) voor het onderwijs, pas je reactie/antwoord aan op wie je voor je hebt BTW ik heb op Bibiofuture ook gereageerd op jouw verhaal. 
@Nanno Je zegt het al: Een bibliothecaris moet OOK tot in zijn tenen bekend zijn met de klassieke media. Ik denk echter (is mijn ervaring in de 2 bibliotheken waar ik werk) dat er nu in de frontoffice meer bibliothecarissen rondlopen die goed bekend zijn met de klassieke media dan met de digitale en de combinatie is waar we heen moeten. 
m nelissen
28-1-2013 09:55
Tja, vaardigheden............. Het is wat.Natuurlijk moet je met ICT kunnen werken. ICTkennis is een onderdeel in het gereedschapskistje van de bilbiothecaris.  Maar de vraag is met welk doel je die vaardigheden moet beheersen.  Bibliotheken zouden zich vooral druk moeten maken over de kennis die ze in huis moeten hebben en (nu veelal) ontbreekt. En dan niet die vermaledijde managementkennis, ict-kennis, maar kennis waardoor je goed kunt adviseren, een gids kunt zijn, waarde kunt toevoegen enz. en daarbiju heb je ICT nodig, natuurlijk!
Esther Valent
4-2-2013 18:20
 Het gaat niet om ICT (technische) kennis, hoewel we daarbij ook over een zekere basis moeten beschikken, maar over kennis over het gebruik van digitale media.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie