HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

Retailconcept doet afbreuk aan de lokale eigenheid van de bibliotheek
Toepassing van retailfilosofieën in de inrichting de bibliotheken neemt hand over hand toe. Als voordelen worden onder andere genoemd een frisse en moderne uitstraling en toename van de uitleencijfers. Als nadelen worden onder andere genoemd de uniformiteit en de uitwisselbaarheid die het gevolg zijn van de inrichting volgens hetzelfde winkelconcept. Dat zou ten koste gaan van de verbondenheid met de plaats waarin de bibliotheek staat.

De Bibliotheek Hengelo heeft vijf jaar geleden een nieuw gebouw met een nieuwe inrichting gekregen en werd bij die gelegenheid omgedoopt tot Beursplein. Inmiddels is die inrichting alweer op de schop gegaan vanwege de invoering van het winkelconcept. In Bibliotheekblad 2, 2013 vraagt Jan Krol de architect van het Beursplein, Rob Beerkens, onder andere of hij vindt dat zijn gebouw door de retailisering schade heeft opgelopen?

Beerkens zegt daarover:
‘Nee, dat is niet het geval, mijn gebouw kan wel wat hebben. Ik begrijp het belang van een goede retailformule maar al te best. Ook de architect kan er zijn voordeel mee doen. Maar de gevaren zijn groot, want vaak worden op ongenuanceerde wijze formules geïnstitutionaliseerd en gedogmatiseerd en gaat men volledig voorbij aan de context van het bestaande gebouw en de plek, de aanwezige ruimtelijkheid. Ik wil graag de open vraag opwerpen of bibliotheken met een goede en juiste retailformule overal kunnen zitten, ook in lelijke gebouwen. Ik denk het wel, maar het zou heel erg jammer zijn dat ze niet meer op een mooi adres in een soort cultuurtempel zouden zijn gehuisvest. Een publieke functie mag een goede publieke uitstraling hebben. Het gaat niet alleen om de retailformule binnen en hoe gemakkelijk daar iets te vinden is. De bibliotheek mag ook ergens voor staan: voor de uitstraling van de stad of het dorp.’
 
Beerkens is niet de enige (architect) die er zo over denkt. In Bibliotheekblad 9, 2012, laat ook Henk Döll, ontwerper van de Bibliotheek Almelo, weten: ’Dat nu alle bibliotheken op dezelfde manier moeten worden ingericht en dezelfde uitstraling moeten krijgen, vind ik erg raar. Bibliotheken zijn namelijk geen onderdeel van een echte retailketen, zoals Albert Heijn of IKEA of de Rabobank, waar uniformiteit zinvol is. Uniformiteit levert de bibliotheken geen enkele winst op. In Zwitserland stapt de Raiffeisenbank deels alweer af van die uniformiteit. De lokale eigenheid wordt weer ingebracht. Daaraan moeten bibliotheken ook blijven denken.’

Doet het retailconcept inderdaad afbreuk aan de lokale eigenheid van de bibliotheek?

Wat vindt u? Geef uw stem en licht die toe in het reactieveld.
 
Retailconcept doet afbreuk aan de lokale eigenheid van de bibliotheek
Eens (94 stemmen)
58%
Oneens (68 stemmen)
42%

Reacties op dit artikel (2)

Sheila Schuijffel, Formulemanager Landelijke Bibliotheekformule
4-2-2013 17:23
De discussie dat retail leidt tot eenheidsworst en verschraling in de sector is in mijn ogen een non-discussie. Het is een misvatting dat er met de uitrol van de landelijke bibliotheekformule wordt gestreefd naar eenheidsworst. Ja, we streven naar een grotere herkenbaarheid van de bibliotheek in de maatschappij om met onze activiteiten veel zichtbaarder te worden. Ja, we streven naar een zekere mate van uniformiteit om daarmee efficiencyvoordelen te realiseren. En ja, we streven naar gelijke uitgangspunten om daarmee met elkaar op te kunnen trekken, op de juiste punten te kunnen evalueren en daarmee onszelf als sector te verbeteren. Maar nee, we streven er niet naar bibliotheken hun eigenheid kwijt te laten raken. Sterker nog, wij moedigen bibliotheken juist aan die eigenheid te vertalen in hun assortiment, in de keuze van de locatie van fysieke vestigingen en juist ook in de keuzes die ze moeten maken als het gaat om hun dienstverlening. Hoe beter het aanbod aansluit op het lokale publiek en de lokale politiek, hoe relevanter een bibliotheek zal zijn voor dat publiek en die politiek. Bovendien is de formule – ofwel het ten aanzien van de uitleenfunctie zoveel mogelijk de dingen op een zelfde manier doen – erop gericht bibliotheken hun primaire proces goed en met zo min mogelijk inspanningen te laten regelen. Op die manier kunnen bibliotheken juist ruimte scheppen voor de couleur locale en voor het exploreren van nieuwe doelgroepen, nieuwe dienstverlening, lokale business en/of een hele nieuwe rol.
Trudy Raymakers
26-2-2013 07:11
Er wordt misschien al teveel gediscussieerd. Retail- niet retail. Zouden we niet meer met goede voorbeelden kunnen laten zien hoe retail onderdeel uitmaakt van die lokale eigenheid? Hoe het aansluit op dat lokale publiek en politiek? Als er een sterke visie is op de plaats van de moderne bibliotheek in de lokale gemeenschap dan komen we pas echt tegen hoe retailconcepten dat kunnen bevorderen of juist hinderlijk zijn. Die sterke visie ontbreekt nog vaak.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie