HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

Liever een goede spreiding dan een mooie, grote centrale
Gedwongen door bezuinigingen staan bibliotheken in toenemende mate ook voor de keuze tussen het openhouden van de filialen (en dus het in stand houden van het principe van spreiding), of zich te concentreren op één grote, mooie centrale met een ruim aanbod aan materialen, diensten en activiteiten.

In Assen zijn bijvoorbeeld twee van de vier filialen van de bibliotheek inmiddels gesloten. In de loop van dit jaar zal duidelijk worden of de twee overgebleven filialen dichtgaan of openblijven.
Hanneke Veen, directeur van Bibliotheek Assen, antwoordt in Bibliotheekblad 3, 2013 op de vraag of zij die twee filialen liever open zou houden: 'Laat ik het zo zeggen: als die filialen dicht zouden gaan, willen we wel iedereen kunnen blijven bedienen. In concreto betekent dit dat we alle nul- tot twaalfjarigen via de scholen zullen moeten bereiken. Voor ouderen en minder mobielen is er de Boek aan Huisdienst. We leveren ook nog steeds collecties aan verzorgingstehuizen. Voor de resterende groepen denk ik: hoe erg is het dat iemand die daartoe in staat is, drie kilometer moet fietsen om naar de centrale te gaan? Je gaat toch ook naar de winkel in de stad?'

In hetzelfde nummer van Bibliotheekblad wordt melding gemaakt van een BiebPanel-onderzoek waaruit blijkt dat er onder de ondervraagde leden geen duidelijke voorkeur bestaat voor ofwel een goede spreiding van diverse kleine vestigingen met een beperkt aanbod, ofwel één grote centrale vestiging met een uitgebreid aanbod waarvoor men mogelijk verder zou moeten reizen. Wel blijkt dat in steden een sterkere voorkeur bestaat voor een centrale vestiging en in de meer landelijke gebieden men juist meer een voorkeur heeft voor een goede spreiding van vestigingen. Uit het BiebPanel-onderzoek blijkt verder dat men er gemiddeld maximaal 16 minuten reistijd (met de fiets) voor over heeft om een bibliotheekvestiging te bezoeken.

Jos Debeij, directeur Bibliotheek Deventer, geeft in een recente bijdrage voor het weblog van de bibliotheek aan liever geen keuze te maken, maar in het uiterste geval, indien onvermijdelijk, eerder te kiezen voor spreiding dan voor een state of the art centrale. Debeij in zijn blog: ‘De keuzes die gemaakt moeten worden komen op hoofdlijnen op het volgende neer. Als we de nieuwbouw willen realiseren - zoals dat nu het plan is - kunnen we niet alle vestigingen open houden. Als we alle vestigingen willen open houden, moet de nieuwbouw goedkoper, kleiner of in het uiterste geval - niet doorgaan. Dat is op hoofdlijnen de slotsom van alle scenario's die we gemaakt en doorgerekend hebben. (…) Als het er financieel op aan komt vinden we als bibliotheek goede spreiding nog belangrijker dan goede nieuwbouw. Maar we gaan alles op alles zetten om de combinatie voor elkaar te krijgen (…)’

Michel Wesseling, voorzitter NVB, en Hans Geleijnse, oud-bibliothecaris Universiteit Tilburg, houden in een ingezonden brief in NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag (8 maart) een pleidooi voor het zoveel mogelijk in stand houden van het principe van spreiding. In hun stuk, met de titel ‘Versterk de wijkbieb’, schrijven zij onder meer: ‘De belangrijkste doelgroep voor de Openbare Bibliotheek zijn vrouwen, kinderen, ouderen en integrerende jongeren. Veel gebruikers komen uit de onderste sociale lagen van onze samenleving. Daarom hebben bibliotheken er ook altijd naar gestreefd om de drempel zo laag mogelijk te maken en voor iedereen toegankelijk te zijn. Bibliotheken in wijken hebben een sociale en educatieve functie. Gemeenten en bibliotheken doen er goed aan de (schaarse) middelen juist niet meer in te zetten in dure centrale bibliotheken, maar moeten investeren in de wijken. Maak het bibliotheekgebouw multifunctioneel: combineer de bieb met het buurthuis en andere wijkvoorzieningen. Op deze wijze kan het prima netwerk van openbare bibliotheken behouden blijven.’

Wat vindt u: indien geconfronteerd met die keuze, dan liever een goede spreiding om de bibliotheek laagdrempelig en dichtbij te houden? Of beter kiezen voor één mooie, grote centrale met een ruim aanbod aan materialen, diensten en activiteiten?

Geef uw stem en licht die toe in het reactieveld.

 

Liever een goede spreiding dan een mooie, grote centrale
Eens (20 stemmen)
42%
Oneens (28 stemmen)
58%

Reacties op dit artikel (1)

Erna Winters
18-3-2013 15:36

Het lijkt natuurlijk of we niet kunnen kiezen in Kennemerwaard, maar wij willen en/en. En een goede stevige centrumvestiging, waarin je een goede plek kunt zijn voor stedelijke programmering, zzp'ers werkplekken kunt bieden, lezingen en debatten rondom maatschappelijke thema's. Ik zeg niet dat het niet kan in wijken, maar het zal op een groter publiek kunnen rekenen in het centrum. Daarnaast moet je in wijkcentra, mfa's, scholen etc je wijk en dorpsfunctie overeind zien te houden. Met dienstverlening op maat.  Realiteit is overigens dat veel wijkcentra worden gesloten in de centralisatiedrang en in de bezuinigingsacties van gemeenten. Dat maakt zoeken naar alternatieve huisvesting voor eigen vestigingen er niet eenvoudiger op.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie