HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

PSO’s vormen onmisbare schakel in het bibliotheekstelsel
In het interview met Tineke van Ham, bestuursvoorzitter van de Rijnbrink Groep, in Bibliotheekblad nr 4 wordt onder andere ook ingegaan op de rol en positie van de Provinciale Service Organisaties (PSO's).

In dit interview valt onder andere de volgende passage te lezen:

Luisterend naar Haagse geluiden zou je kunnen denken dat het zo’n beetje afgelopen is met provinciaal cultuurbeleid.
‘Voorlopig besteden beide provincies er nog middelen aan. Het is wel zo dat er nieuwe bibliotheekwetgeving op komst is. In hoeverre de provinciale bestuurslaag daarin een plek zal krijgen is op dit moment onduidelijk. Wordt die provinciale laag er tussenuit gehaald, dan zal dat voor heel veel bibliotheken heel veel betekenen. Dat is de consequentie van een keten. Haal je een schakel weg, dan wordt per saldo het hele stelsel zwakker.’

Wat vindt u: vormen de PSO's inderdaad een onmisbare schakel in het bibliotheekstelsel?

Geef uw stem en licht die toe in het reactieveld.

PSO’s vormen onmisbare schakel in het bibliotheekstelsel
Eens (106 stemmen)
83%
Oneens (21 stemmen)
17%

Reacties op dit artikel (4)

Wim Keizer
21-4-2013 12:35
Inmiddels is duidelijk wat het wetsvoorstel zegt. Over provinciale ondersteuningstaken meldt artikel 13:
1. Een provinciale ondersteuningsinstelling is verantwoordelijk voor de distributie van fysieke werken door middel van het interbibliothecaire leenverkeer binnen de provincie of provincies waardoor zij wordt bekostigd of in stand gehouden.
2. De provinciale ondersteuningsinstellingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor a. de distributie van fysieke werken door middel van het interbibliothecaire leenverkeer tussen de provincies en b. de ontwikkeling van innovaties in het fysieke domein in overeenstemming met de KB in verband met haar coördinerende taak.

In de toelichting bij dit artikel staat: ‘Deze taken zijn gebaseerd op een voorstel van het IPO voor een basispakket aan provinciale ondersteuning. Het IPO-voorstel omvatte naast de twee hier genoemde taken ook provinciaal collectiebeleid en het vormen van netwerken. Deze onderwerpen hoeven niet specifiek geregeld te worden, aangezien deze al in de artikelen 5, 6 en 7 als gezamenlijke taken van alle deelnemers aan het bibliotheeknetwerk zijn gedefinieerd.’

PSO's worden dus POI'en.
Zolang er nog IBL is van fysieke werken en zolang er nog innovaties zijn in het fysieke domein, zijn er wettelijke POI'en.
Daarnaast:
a. blijven lokale bibliotheken geheel vrij zelf uit efficiency-oogpunt  alle zaken die ze maar wensen op (boven-)provinciaal niveau bij een POI te beleggen en
b. blijven provincies geheel vrij zelf provinciale taken te subsidiëren die ze vanuit hun eigen cultuur-, informatie-, of kenniseconomiebeleid - of welk ander beleid dan ook - belangrijk vinden.

Nanno Nanninga
22-4-2013 12:59
Het is een stelling. Op de stelling stem ik: Oneens. De basis van het stelsel is de lokale bibliotheek. Dat is de enige onmisbare schakel lijkt me.
Wim Keizer
22-4-2013 17:56
Je kunt je natuurlijk afvragen of datgene wat de basis vormt, zelf ook een schakel is.
De PSO's zijn in elk geval geen basis, maar wel een schakel tussen basisbibliotheken en (na 2015) de KB met de landelijke digitale bibliotheek (nu nog SIOB/BNL).


Nanno Nanninga
23-4-2013 13:15
Wim,
Als je "schakel" in de stelling zo definieert heb je gelijk. Maar onmisbaar?

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie