HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

Cao-afspraak over verdringing van beroepskrachten door vrijwilligers niet langer houdbaar
Bibliotheekblad 7 bevat een uitgebreid dossier over de inzet van vrijwilligers. In het artikel over de meningen in de branche komt onder andere de cao-bepaling over verdringing van beroepskrachten door vrijwilligers aan de orde.

Hans van Velzen stelt in Bibliotheekblad 7 onverkort te willen vasthouden aan dit artikel: ‘Je kunt niet met de ene hand de cao tekenen, waarin in artikel 48 duidelijk staat dat er geen vrijwilligers worden ingezet voor functies die daarin geregeld worden, en met de andere hand de deur openzetten voor vrijwilligers...’

Anderen denken daar, noodgedwongen, anders over. Zo zegt Hans Portengen: ‘Als we, net zoals SeniorWeb, vrijwilligers inzetten voor de uitvoering van onze programma’s, zouden we een veel groter bereik hebben. Volgens de cao-bepaling - die ook in de certificeringseisen is opgenomen - mag dit niet, omdat het neigt naar verdringing van betaalde krachten. Ik vind dat deze cao-afspraak niet langer houdbaar is. Mijn liefde voor de bibliotheek is groter dan mijn liefde voor de cao.’

Wat vindt u? Is de cao-afspraak over verdringing van beroepskrachten door vrijwilligers inderdaad niet langer meer houdbaar?

Geef uw stem en licht die toe in het reactieveld.

Cao-afspraak over verdringing van beroepskrachten door vrijwilligers niet langer houdbaar
Eens (9 stemmen)
33%
Oneens (18 stemmen)
67%

Reacties op dit artikel (3)

Nanno Nanninga
9-7-2013 07:40
Oneens met de stelling. De CAO is het arbeidsvoorwaarden-instrument van werkgevers en werknemers voor de professionele bibliotheekbranche. Professionaliteit is de basis. Ik vind het dan ook schandalig en goed werkgeverschap onwaardig als er door bezuinigingen betaalde krachten worden ontslagen en vrijwilligers later hun plek (zelfde werk) innemen.
Maar aan de CAO tafel zien we natuurlijk ook andere ontwikkelingen zoals burgerparticipatie en burgerinitiatieven. Zeer waardevol en goed voor het draagvlak van de bibliotheek. Met de onderhandelingspartners willen we hier in de nieuwe CAO ruimte voor geven door in artikel  48 op te nemen dat afwijking mag in overleg met de ondernemingsraad of de pvt. Kortom: artikel 48 wordt gemoderniseerd, maar het verdringingsprincipe blijft wat mij betreft overeind. Naar mijn persoonlijke mening zou je, als je dat prijsgeeft, net zo goed de CAO kunnen afschaffen.
Waarom komt die vrijwilligersdicussie eigenlijk telkens terug? Een paar maanden geleden ging daar ook al een peiling over. In deze tijd van bezuinigingen vind ik zulke discussies best risicovol. Want je brengt subsidiegevers zomaar op het idee om nog eens extra te bezuinigen, want daar is soms de liefde voor de begroting groter dan de liefde voor de bibliotheek.
Jan Krol
9-7-2013 14:46
Over vrijwilligers in openbare bibliotheken was er onlangs ook al een peiling. De reactie die ik toen plaatste, herhaal ik hier graag: het inschakelen van vrijwilligers is hoogverraad van de bibliotheekprofessie. 
Liz Spit
16-8-2013 14:04
Of de CAO-afspraak niet langer houdbaar is, kan ik niet beoordelen (de stelling klopt taalkundig niet) maar ik vind wel dat er alles aan gedaan moet worden om bestaande betaalde functies niet verloren te laten gaan. Niet alleen om mogelijke verdringing van de huidige betaalde krachten.
Openbaar Bibliotheekwerk levert een zinvolle bijdrage aan onze maatschappij. Daaruit volgt m.i. dat die arbeid dusdanig verloond moet worden dat werknemers (lees in onze branche voornamelijk vrouwen) daarmee in staat zijn een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie