HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

Bibliotheken kunnen zich beter op welzijn dan op cultuur richten
In september organiseerden Bibliotheekblad en Rogues een studiereis naar New York, waarvan in Bibliotheekblad 9 uitgebreid verslag wordt gedaan. Duidelijk werd dat New Yorkse bibliotheken zich steeds meer van circulation naar programming bewegen en talloze (gemeenschaps)taken oppakken. 

Enkele deelnemers aan de reis zeggen daar het volgende over:

Irmgard Reijntjes (Bibliotheek aan den IJssel) in Bibliotheekblad 9: ‘Het mogelijk maken van zoveel toegevoegde werkzaamheden vraagt veel meer medewerkers dan waar wij, in ieder geval in Bibliotheek aan den IJssel, mee werken. Het zou mooi zijn als bibliotheken en educatiegelden aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Wellicht moeten we meer naar welzijn in plaats van cultuur bewegen om meer voor elkaar te krijgen.’

Rinald van der Wal (BBN Adviseurs): ‘Het takenpakket van de New Yorkse bibliotheken is toch wel heel anders dan dat in Nederland. De bibliotheken in New York vervullen ook taken op het gebied van inburgering, buitenschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en sociale cohesie. Deze lijken vrij natuurlijk te passen bij de bibliotheek. In Nederland zijn deze taken bij andere organisaties belegd. Liggen hier in de Nederlandse situatie wellicht kansen voor bibliotheken?

Erno de Groot (Bibliotheek Eemland): ´De maatschappelijke context viel me op: bibliotheken hebben andere taken gekregen of zijn deze op eigen initiatief gaan invullen. Welzijnsgerelateerd, buitenschoolse opvang, sociale integratie, deels omdat er geen andere instellingen zijn die dit doen. Culturele dimensie minder sterk. Alles is programma: keuze voor programma ten koste van collectie (distributie en logistiek). Vergaande rol van bibliotheken in het maatschappelijk functioneren van individuen.’

Wat vindt u? Zouden de Nederlandse bibliotheken dit Amerikaanse voorbeeld moeten volgen?
Geef uw stem en licht die toe in het reactieveld.


Bibliotheken kunnen zich beter op welzijn dan op cultuur richten
Eens (16 stemmen)
25%
Oneens (47 stemmen)
75%

Reacties op dit artikel (3)

Gemma Wiegant
27-9-2013 09:28
In Nieuwegein is er sinds enkele jaren een intensieve samenwerking tussen bibliotheek als lokaal informatiecentrum, het welzijnswerk en de eerstelijns gezondheidszorg. Onze gezamenlijke drijfveer is dat informatieverwerving en cultuurbeleving fundamentele waarden zijn voor maatschappelijk succes, welzijn en gezondheid.
Concrete resultaten zijn er ook al en groeiend. Recent representatief onderzoek naar de informatiebehoefte en vrijetijdsbesteding van de NIeuwegeiner onderstreept het belang hiervoor voor de bewoners. Eind dit jaar wordt een 2e buurt-zorgplein in Nieuwegein zuid geopend en rollen we LocalConnect ( ons stadsinformatiesysteem) uit. Voor meer informatie kun je terecht bij de Bibliotheek Nieuwegein.
Joost Heessels
27-9-2013 15:23
Bibliotheken moeten beiden doen! 
AMMJ
10-10-2013 23:43
Welzijn IS cultuur, onlosmakelijk verbonden met
fysiek welzijn.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie