HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

Van een goede bibliotheek wordt de hele wijk beter
Wat hebben de centrale bibliotheken van Birmingham, van Salzburg, van Wenen en van Arnhem gemeen? Aan alle vier is door de gemeente veel geld uitgegeven omdat de nieuwe bibliotheek als katalysator moet fungeren voor de ontwikkeling van de wijk waarin die is neergezet.

Ook bij de keuze voor de locatie van de Permeke bibliotheek in Antwerpen en de nieuw te bouwen centrale bibliotheek in Gent speelde dat een rol.

Zo zegt Helmut Windiger van Bibliotheek Salzburg in Bibliotheekblad nr 2 2014: ‘Het stadsbestuur zag en ziet in de bibliotheek een belangrijk instrument om deze wijk een impuls te geven. Lehen is een wijk met problemen, kent het grootste percentage inwoners dat een beroep doet op sociale voorzieningen en het grootste aantal immigranten van Salzburg. Om de negatieve spiraal enigszins om te buigen, ziet het stadsbestuur een voortrekkersrol weggelegd voor de bibliotheek, waarbij men zich voor een deel baseert op de positieve bevindingen in Wenen, waar de nieuwe centrale Am Gürtel voor een positief effect heeft gezorgd. Via een keur aan activiteiten, cursussen en diensten proberen we de Neue Mitte in Lehen te verlevendigen.’

Ria Oudega van Bibliotheek Arnhem zegt in hetzelfde nummer: '‘Duidelijk was dat het gebied aan de Rijn, midden in het centrum, een facelift nodig had. Het uit de middeleeuwen stammende hart van de stad was in de oorlog verwoest en tijdens de wederopbouw in allerijl herrezen, zodat de partijen die zich bogen over het project Cultuur in Rijnboog ervan overtuigd waren dat - gezien de deplorabele staat van dit stadsdeel - een totale make-over geboden was.’
Bij de uitwerking van de plannen werd onderscheid gemaakt tussen een kunsten- en een kennisgedeelte, waarbij de bibliotheek bij de kennispoot werd ingedeeld. Oudega is ervan overtuigd dat het kenniscluster, in combinatie met het nog te realiseren kunstencluster, ‘een verdere impuls aan Rozet en deze wijk zal geven.’

Zie verder onder andere ook de presentaties tijdens het in 2010 door de Universiteit Antwerpen georganiseerde congres over stadsinnovatieprojecten rond bibliotheken.

Wat vindt u? Is bijdragen aan de stadsontwikkeling een belangrijke taak voor een centrale bibliotheek of niet?

Geef uw stem en licht die toe in het reactieveld.
Van een goede bibliotheek wordt de hele wijk beter
Eens (48 stemmen)
92%
Oneens (4 stemmen)
8%

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie