HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

Bibliotheken laten kansen liggen op het gebied van informeel leren
In zijn gastblog op deze website betoogt Maarten Crump dat er voor bibliotheken op het gebied van informeel leren kansen liggen die ze zouden moeten benutten om zich te profileren als 'verbinder' tussen mensen en kennis.
 
Wat vindt u, laat de bibliotheek op het gebied van informeel leren inderdaad kansen liggen die ze zou moeten aangrijpen?

Geef uw mening en licht die toe in het reactieveld.  


 
Bibliotheken laten kansen liggen op het gebied van informeel leren
Eens (33 stemmen)
72%
Oneens (13 stemmen)
28%

Reacties op dit artikel (1)

Jos Erdkamp
15-7-2015 09:19
De reacties op de prikkelende stelling van deze peiling zijn hoopgevend, want zowel de eens als oneens stemmers lijken de boodschap van de blog te onderschrijven: Er liggen kansen en er is veel te winnen op het gebied van informeel leren en de rol van de bibliotheken daarin. De “eens” stemmers vinden dat bibliotheken die kansen onvoldoende benutten en de “oneens” stemmers lijken uit te spreken dat de kansen wel aangegrepen worden. Geen verschil van mening dus over het belang, maar over de realiteit.

Uit onze realiteit (die van Cubiss) blijkt op basis van het project Lerendoeje.nu dat informeel leren wel degelijk op het netvlies van bibliotheken staat en dat er verkenningen naar eigentijdse vormen en ontwikkelingen plaatsvinden, dat er geëxperimenteerd wordt en dat nieuwe producten worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Lerendoeje.nu is een in opdracht van de Brabantse Netwerk Bibliotheken ontwikkeld platform om informeel leren op innovatieve wijze vorm te geven middels een cursus - en activiteiten webshop met lokaal en landelijk aanbod en een digitale cursusomgeving voor het maken van Massive Open Online Courses (MOOCs) en Small Private Online Courses (SPOCs). Lerendoeje.nu zit nog in het staartje van de pilotfase, maar nu al blijk een warme belangstelling uit alle delen van het land. Directies en medewerkers leggen meteen de koppeling met hun streven om vorm te geven aan informeel leren. Het platform wordt vaak ingezet voor het aanbod van de Volksuniversiteiten, maar bibliotheken zien het ook als middel om samenwerking met andere sectoren in het werkgebied te versterken en zichzelf sterker te verankeren in het lokale netwerk. Wij kunnen dus met volle overtuiging stemmen op “oneens”.

“Whenever you are asked if you can do a job, tell ‘em, ‘certainly I can!’ Then get busy and find out how to do it." (Theodore Roosevelt)

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie