HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

Een stand-alone bibliotheek is niet meer van deze tijd
In Bibliotheekblad nr 6 2015 stelt Henriëtte de Kok, afscheidnemend directeur van Bibliotheek Midden-Brabant, dat een stand-alone bibliotheek niet meer van deze tijd is. De Kok pleit voor een vorm van innovatie waarbij er voortdurend gezocht wordt naar vormen van strategische en duurzame samenwerking.

De Kok: 'Een stand-alone bibliotheek is niet meer van deze tijd. Er wordt in de Kennismakerij niets alleen door de bibliotheek georganiseerd. (...) Wij hebben niet alle kennis in huis, maar moeten die kennis als bibliotheek ophalen op die plekken waar deze aanwezig is en relevant voor de stad of het dorp. Dat komt in de praktijk neer op het leveren van maatwerk, want de behoefte is in de Spoorzone niet dezelfde als in Tilburg-Noord of in Goirle. (...) Onze ervaring is dat er - als je innovatie zo opvat - veel draagvlak voor de bibliotheek blijft, ook in tijden van bezuinigingen.'

Wat vindt u, is een stand-alone bibliotheek inderdaad niet meer van deze tijd en moet met name ingezet worden op vormen van innovatie die gestoeld zijn op duurzame samenwerking, om zo voldoende draagvlak voor de bibliotheek te garanderen, ook in tijden van bezuiniging?

Geef uw mening en licht die toe in het reactieveld.


Een stand-alone bibliotheek is niet meer van deze tijd
Eens (36 stemmen)
47%
Oneens (40 stemmen)
53%

Reacties op dit artikel (4)

opheffen
2-7-2015 14:00
Gewoon helemaal opheffen, niet pappen en nathouden, we willen het tenslotte ook zelf. 
Hans van Duijnhoven
2-7-2015 14:16
De komende decennia gaat er veel veranderen. Een dooddoener, maar wél waar. In zo'n kanteltijd komen er veel vragen op ons af. Wat is slim om wel of niet te doen. Hoe passen we bestaande wetten aan; draaien onlangs aangenomen besluiten (zoals doorwerken tot 67 jaar) terug. De oud-econoom Henk van Tuinen (auteur van 'Ons land kan menselijker : naar een economie die de samenleving verbetert' , uit 2013) bezigde tijdens een 'ouderwetse' lezing in Oss de zin  'Mensen te voeden met de dilemma's waar we voor staan". Hij had het over de overweldigende kracht en aanwezigheid van reclame, marketing, pr, spinning en framing, maar ik zie die zin als een opdracht, missie en visie van de bibliotheek. En dat houdt meer in dan laaggeletterden digitaal vaardig maken of kinderen stimuleren om graag en veel te lezen. Nee. Ik denk dat onze dilemma's vooral OOK  'normale' volwassenen aangaan. Die allemaal door die op ons afkomende veranderingen uit hun comfort zone moeten komen, treden. Ze zullen na moeten gaan denken over die dilemma's. En het helpt als je meer leest dan af en toe een boekje in de zomervakantie.

Nee, ik zie voor 'ons' een mooie rol weggelegd. Om in deze lange transitieperiode te proberen zo veel mogelijk volwassenen in ons werkgebied bij dit debat te betrekken. Dat kunnen we 'best' alleen, maar ik ben het van harte met Henriëtte de Kok eens dat we dat vooral niet alleen moeten doen. Nadrukkelijk samenwerking met anderen (mensen, organisaties, instellingen en bedrijven) opzoeken. Elkaar versterken, ondersteunen, aanvullen. Ben niet bang om 'iets' weg te geven. Een belangrijk kenmerk van onze 21e eeuw is in mijn ogen dat wie geeft zal overleven. Wie krampachtig vast wil blijven houden aan het o zo vertrouwde, zal - ben ik bang - (al dan niet disruptief ) de deuren moeten sluiten.

Tot slot nog een zin:  Volwassenen verleiden zich volwassener te gaan gedragen". Onlangs riep een rechter daartoe op (beter hij deed een uitspraak). Alom zie je nu volwassenen die allerlei excuses bedenken om geen gehoor te hoeven geven aan die zin. Een illustratie van 'een dilemma'.

http://oefenenvooreenanderetijd.blogspot.nl/2014/03/mensen-te-voeden-met-de-dilemmas-waar.html
Leo Willemse
28-7-2015 14:25
 Heb het blog over Henk van Tuinen gelezen.Zeer interessant Een tegendenker-of beter: vooruitdenker.Opgeslagen in mijn ideeën voor een OBA Communicatieplein.
Candy Duinker
29-7-2015 10:21
 Ook samenwerking zal niet de eindvorm zijn. Ik geloof in sociale plekken in gmeenten en wijken waar kennis gevonden en kennis gedeeld wordt in de ruimste zin. In zo'n centrum zullen vele instellingen die nu stand alone bestaan op kunnen gaan.
 

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie