HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

De vakbonden hebben pensioenbelangen verkwanseld.
In een ingezonden brief in Bibliotheekblad, nr 7, 2015 stelt Ferdy Vermeulen, lid FNV Publiek Belang en werkzaam bij NBD Biblion, dat de vakbonden de pensioenbelangen hebben verkwanseld van bibliotheekmedewerkers die binnen enkele jaren met pensioen gaan. 
 
Vermeulen stelt in zijn ingezonden brief onder meer dat deze categorie werknemers 'mede door toedoen van twee vakbonden, die werknemersbelangen zouden moeten vertegenwoordigen, [zijn] "bestolen" van een aanzienlijk deel van [hun] oudedagsvoorziening en geconfronteerd met een heel ander toekomstperspectief.'  Deze categorie werknemers krijgt veel minder pensioen en is het opgebouwde VPL-pensioen kwijt. Dat geldt voor alle collega's die binnen enkele jaren met pensioen gaan.

'Dit is zeer onrechtvaardig. Belangenbehartiging door vakbonden? Vergeet het maar,' aldus Vermeulen.

Wat vindt u, hebben de vakbonden inderdaad pensioenbelangen verkwanseld?

Geef uw mening en licht die toe in het reactieveld. 

Voor meer informatie over de pensioenkwestie zie ook de berichtgeving op deze website op 31 maart, 13 maart, 10 maart, 7 maart, 11 februari, 12 januari en 2 januari 2015 en 23 december 2014.


 
De vakbonden hebben pensioenbelangen verkwanseld.
Eens (149 stemmen)
85%
Oneens (26 stemmen)
15%

Reacties op dit artikel (18)

Barbara Kunseler
27-9-2015 18:02
 Als het klopt wat in het artikel staat, dan begrijp ik niet waarom de personen om wie het gaat(geboren tussen september 1950 en 1954) niet persoonlijk geïnformeerd zijn en op de hoogte zijn gebracht van wat dat betekent voor hun pensioen. Op z'n minst zou er een regeling moeten zijn om het pensioen aan te kunnen vullen tot het bedrag wat eerder zou zijn ontvangen bij aanvang AOW.
Henk Jonker
28-9-2015 12:35
 Zeker gezien het beperkte aantal leden zou dit niet meer dan logisch zijn.Of gokt men er gewoon op dat bibliotheekmensen niet gauw actiebereid zijn?
Hans Derks
11-10-2015 10:19
Ik ben furieus over de gang van zaken zoals door het bestuur van de POB is gevolgd. Niet alleen bonden maar ook ‘onze’ bestuurders (VOB). Wat de bonden gedaan hebben is schandalig: de solidariteit onder bibliotheekmedewerkers opgeofferd voor loonruimte. Om te kunnen scoren generaties tegen elkaar uitspelen. En als ze ter verantwoording worden geroepen naar de werkgevers wijzen. Niet dat die erg fraai hebben gehandeld; ze maken zich aan hetzelfde schuldig. Er werd al eens eerder getwijfeld aan de ‘goverenance’ in de VOB. Dat twijfelen kan er nu wel van af.
Ik ben niet van plan het er bij te laten zitten. Ik zin op een soort ‘woekerpolisclaim’ actie. Ik wil het liefst alle betroffene van dit absurde besluit verenigen en een ter zake deskundige jurist raadplegen. Het POB heeft op vele fronten verzaakt, qua zorgplicht, qua informatieplicht en qua communicatie. En gelogen heeft ze ook: “andere pensioenfondsen doen dit ook”. Ik maak me sterk dat juridische actie tegen deze amateuristische club geen resultaat zal hebben. Maar hoe verenig ik alle getroffenen? Wie heeft adressen, namen, netwerken , etc. Dat is mijn oproep, HELP ME!

Hans Derks
agnes klitsie
12-10-2015 19:44
 Dag Hans Derks, ik ben een van de getroffenen (07-121-1951 en alleenstaand) en sluit me graag aan bij een groep die actie wil ondernemen. Ik blijf je volgende Agnes Klitsie
Nanno Nanninga
14-10-2015 09:13
 Toen ik in december 2014 las dat de VPL op korte termijn werd afgeschaft en de richtleeftijd in één keer naar 67 werd gezet voelde ik mij dubbel gepakt. Dat heb ik ook gecommuniceerd, zie de reacties op diverse artikelen.
Evenwel hebben de bonden, ondanks veel tegenstand in hun achterban het voorstel aangehouden en in de junivergadering hebben de werkgevers het CAO voorstel geaccordeerd. De groep "getroffenen", i.c. de collega's die geboren zijn tussen 1 januari 1950 en 1 mei 1954 hebben hun achterbannen dus niet kunnen overhalen om iets beters te bedenken. Jammer, maar zo werkt het natuurlijk wel.
Voor de VPL was het draagvlak ook wel erg smal geworden. En wat het verhogen van de richtleeftijd betreft zou ik het nog steeds eerlijker vinden om dat gelijk te laten lopen met de AOW-leeftijd. Maar goed, het is anders gelopen.
Ik vind dat het pensioen als arbeidsvoorwaarde niet al te makkelijk ingezet mag worden bij CAO onderhandelingen en dat is nu wel gebeurd.
Mijn persoonlijke financiele perspectief is door de maatregelen in een heel korte tijd flink veranderd. (de VPL-uitkering zou voor mij € 350 bruto per maand zijn geweest). Niet fijn, maar ik heb het natuurlijk niet slecht.
Wat de stelling betreft: Ferdy heeft natuurlijk gelijk vanuit het perspectief van de groep getroffenen. En ik sluit me graag aan bij het initiatief van Hans, maar eerlijk gezegd dat ik denk dat het een gepasseerd station is en niet meer valt te herroepen.

 
Nanno Nanninga
14-10-2015 12:43
 Het zou prettig zijn als er een optie "bewerken" in het reactieveld zou bestaan, zodat je deeltjes van je eigen tekst nog even kan corrigeren.
jan de Waal
27-10-2015 17:13
 In september 1950 ben ik 65 geworden en moet volgens de CAO in december 2015 uit dienst, terwijl mijn pensioen pas ingaat op 67. Persoonlijk vind ik dat op een aantal plaatsen iets behoorlijks fout is gegaan. Ik was blij dat het pensioen naar 67 ging. Ik snap dat voor sommige mensen het lang genoeg is geweest maar dat geldt niet voor mij. Ik had verwacht dat de CAO van juni/juli 2015 de mogelijkheid gaf om langer te werken en mensen de kans gaf om eerder te stoppen. Zowel werkgevers als vakbonden hebben dit punt een behoorlijke (bewuste) kans laten liggen. Ik moet uit dienst en terwijl mijn pensioen is terugberekend naar 65 en 3 maanden. Deze move van het pensioenfonds, werkgevers en vakbonden zorgt ervoor dat ik structureel levenslang zo'n 1500 tot 2000 euro jaarlijks netto minder inkomen heb. Wie zelfs zijn pensioen heeft laten ingaan, kan ook geen nieuwe pensioen rechten meer opbouwen en je kan alleen pensioen opbouwen als je in de bibliotheeksector werkt. Maar welke openbare bibliotheek wilt nog bibliothecarissen aannemen van 65 jaar of ouder? Natuurlijk hoop ik nog wel op een baan, vooral omdat ik er zin in heb en nog wel kan bijdragen aan digitale vernieuwing. (lees de ICT rubriek) Maar het blijft een behoorlijke zure regeling die hier is neergezet door de drie partijen, voor mensen die tientallen jaren vooral zich hebben ingezet met passie. Bibliothecaris wordt je niet voor het geld.  
Nanno Nanninga
28-10-2015 09:41
 Jan, ik geef je volkomen gelijk. Alles pleit voor het naadloos laten aansluiten van de pensioendatum bij de AOW-leeftijd of een CAO-wijziging die het werken tot je 67e regelt, zodat je je maximum pensioen haalt. Het eerste zou te duur zijn volgens het pensioenfonds en het tweede zou ongewenst zijn ivm de vergrijzing. Zo zijn alle oude getrouwen in deze branche getroffen door hun "eigen" clubs.

 
Wim Keizer
28-10-2015 14:51
Ik heb destijds voor Bibliotheekblad nog een poging gedaan van FNV Publiek Belang een verduidelijking te krijgen over het feit dat de vakbonden hebben ingestemd met handhaving van artikel 70 lid 1f van de CAO. Daarin staat nog steeds dat de arbeidsovereenkomst eindigt op de AOW-leeftijd en niet op de pensioenleeftijd (die nu 67 is). Een echt helder antwoord kreeg ik niet.

De groep die voor 1 mei 1954 geboren is ontvangt eerder AOW dan op de 67ste verjaardag. Wie er behorend tot die groep wil doorwerken tot 67 moet toestemming van de werkgever hebben.
Hanan Yagoubi van de FNV antwoordde 9 juli op m'n vraag: "Men kan op de AOW-leeftijd met pensioen. Er ontstaat geen AOW-gat. Wij hebben er voor gezorgd dat dit op elkaar aansluit en op deze wijze geborgd is in de CAO.
In overleg met de werkgever kunnen er afspraken gemaakt worden om langer door te werken. Wij hebben tot nu toe alleen positieve ervaringen en [daarbij - wk] vormt de CAO geen belemmering. Recent hebben leden werkzaam bij Markiezaat in goed overleg met de werkgever de afspraak gemaakt om langer door te werken. Uit onze praktijkvoorbeelden blijkt dat het gewoon mogelijk is."
Hans Derks
28-10-2015 16:16
Jan, Agnes, Nanno en anderen.

Ik herhaal nogmaals mijn oproep. Hoe bereiken we alle getroffenen om te zien of we een vuist kunnen maken. Mail me en ik zorg voor een eerste afspraak om te kijken hoe we door kunnen. Slechts één getroffen werknemer met een goede rechtbijstandverzekering (ik heb er helaas geen) is voldoende om een eerste opinie te krijgen.

h.derks@bibliotgheekdenbosch.nl
Nanno Nanninga
29-10-2015 11:53
 Wim, hoe kom je bij die uitspraak van Hanan Yagoubi? Ik (werkgever Bibliotheek Het Markiezaat) weet van niets. Zo komen sprookjes de wereld in. Ik heb van niemand een verzoek gehad om langer te blijven werken na de AOW-leeftijd.
Ik begin eigenlijk weer steeds bozer over dit dossier te worden. De maatregel is onzorgvuldig, ondoordacht en onrechtvaardig.

 
Nanno Nanninga
29-10-2015 12:44
 Wim, vanuit het oogpunt van zorgvuldige journalistiek zou je er goed aan gedaan hebben om de kennelijke uitspraak van Hanan Yagoubi bij mij te verifieren. Ik heb geen enkele afspraak met [vakbonds] leden gemaakt over doorwerken na de AOW leeftijd. Ik heb een dergelijk verzoek ook nooit gehad. Ik denk dat Hanan een andere bibliotheekorganisatie heeft genoemd of dat er ergens anders ruis op de lijn is gekomen. Ik zou het op prijs stellen dat je hier nader onderzoek naar doet c.q je uitspraak rectificeert.
Wim Keizer
30-10-2015 13:39
Nanno, excuus voor eventuele verwarring, maar ik heb het even nagevraagd bij Hanan Yagoubi. Zij houdt vol dat het om Markiezaat gaat en m’n vraag ging echt over doorwerken na de AOW-leeftijd. Maar misschien is er ergens een misverstand in het spel.

Los van de vraag welke werkgevers personeelsleden die erom vragen door te mogen werken tot hun 67ste die mogelijkheid ook bieden, staat natuurlijk het vreemde feit dat het POB (met werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers in het bestuur) 8 januari meldde: “De pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar. Dat betekent dat u twee jaar langer pensioen opbouwt. De periode dat u pensioen ontvangt, start twee jaar later. Uw eerder opgebouwde pensioenaanspraken worden omgerekend naar een pensioenleeftijd van 67 jaar. Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u 2015 van uw pensioenfonds ontvangt, ziet u wat dat voor u betekent. Natuurlijk blijft het pensioenreglement ook de mogelijkheid bieden om eerder met pensioen te gaan. Die keuze is aan u. Met deze beslissing kunnen we de startdatum van uw pensioen eenvoudig laten aansluiten bij uw overige oudedagsvoorzieningen (AOW en/of eventuele aanvullende individuele voorzieningen en/of het einde van uw dienstverband)”: https://www.pob.eu/nieuws/2015/wijziging-pensioenregeling-2015/.
Dit bericht is bij mijn weten nooit gerectificeerd.

Maar de CAO zegt nog steeds dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Dit betekent dat iemand die daarna nog wil doorwerken en die geboren is voor 1 mei 1954, toestemming van de werkgever moet hebben.
De Rijksoverheid geeft daar voorlichting over: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/wat-verandert-er-op-mijn-werk-als-ik-wil-doorwerken-na-mijn-aow-leeftijd.
Hierin wordt vermeld dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Doorwerken na AOW” heeft aangenomen. Dit maakt het voor de werkgevers aantrekkelijker om personeelsleden na de AOW-leeftijd te laten blijven werken. De loondoorbetaling bij ziekte wordt voor AOW-gerechtigden beperkt tot zes weken. Waarschijnlijk gaan de nieuwe regels op 1 januari 2016 in.
Nanno Nanninga
31-10-2015 12:46
Dan bij deze nogmaals, om misverstanden te voorkomen: bij Bibliotheek Het Markiezaat wordt de CAO consequent toegepast. Doorwerken na AOW leeftijd is dus niet aan de orde zolang de CAO op dit punt ongewijzigd blijft. Verzoeken in deze worden niet gehonoreerd.
Hans Derks
1-11-2015 11:43
 Sorry, foutje in mijn email-adres, moet zijn:

h.derks@bibliotheekdenbosch.nl
Irene Annegarn
2-11-2015 12:14
Nanno, zie artikel 2 van de CAO. De werkgever kan met de werknemer arbeidsvoorwaarden overeenkomen die in voor de werknemer gunstige zin van de CAO afwijken. Dus de bonden zullen heus niet over je heen vallen als je een werknemer laat doorwerken die de  AOW-gerechtigde leeftijd bereikt heeft.
Nanno Nanninga
2-11-2015 16:46
Irene, dat is wel het allerlaatste waar ik me zorgen over maak!  
Wim Keizer
4-11-2015 11:53
De berichten van Nanno Nanninga onderstrepen nog eens m'n bewering dat het heel raar is dat het POB zegt dat werknemers twee jaar langer pensioen kunnen opbouwen (n.l. tot hun 67ste), terwijl de CAO nog steeds vastlegt dat de arbeidsovereenkomst eindigt op de AOW-leeftijd.

Ik had het logisch gevonden als daar nu gestaan had: de arbeidsovereenkomst eindigt als de werknemer de leeftijd van 67 jaar bereikt. Zodat ook personeelsleden uit de groep die voor 1 mei 1954 geboren is desgewenst nog langer pensioen kunnen opbouwen (langer is dan: het aantal steeds minder wordende maanden dat ligt tussen de steeds verschuivende AOW-leeftijd en de 67ste verjaardag - voor mensen die na 1 mei 1954 geboren zijn tevens de AOW-leeftijd).

Ook al maakt een nieuwe wet doorwerken na de AOW-leeftijd voor werkgevers aantrekkelijker, kennelijk is het voor sommige werkgevers (met noodzaak te bezuinigen en/of personeel te verjongen) nog niet aantrekkelijk genoeg en wil men graag personeelsleden kwijt op de AOW-leeftijd, ook al zal het, vermoed ik, in het totaal maar een kleine groep zijn die echt graag wil doorwerken tot 67.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie