HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

Bibliotheek moet met ‘belevenis’ en esthetische ervaring concurreren om interessant te blijven
In Bibliotheekblad nummer 7, 2016 stelt architect Aat Vos dat aanbieders van een cultureel programma, zoals bibliotheken, moeten kunnen concurreren op belevenis en esthetische kwaliteit. Vos' visie: 'als we het publieke domein interessant willen houden, moeten we er met elkaar voor zorgen dat er (...) een relevant en interessant programma ontstaat op een manier die vergelijkbaar is met de wijze waarop commerciële partijen hun programma aanbieden'. 
 
Vos zegt verder in het interview, dat vooruitloopt op de verschijning van zijn boek 3rd4ALL, waarin zijn visie uitvoeriger is uitgewerkt: 'Als we het publieke programma [waaronder de bibliotheek. red] zodanig kunnen vormgeven dat niet langer uitsluitend de content maar ook de context de maatschappelijke relevantie onderstreept, hebben we goud in handen. En met context bedoel ik dan met name de vormgeving.'
En: '[Je ziet dat] in de hele westerse wereld in de retail de middenlaag verdwijnt. Aan de onderkant heb je de winkels die op prijs concurreren (zoals Action), terwijl je aan de bovenkant van de markt de belevenisretail hebt. (...) Door dergelijke ontwikkelingen ben ik me gaan realiseren dat aanbieders van een cultureel programma moeten kunnen concurreren op belevenis en esthetische kwaliteit om niet te belanden aan de onderkant. We do judge the book by its cover, dat is bij bibliotheken niet anders dan bij andere aanbieders. Anders gezegd: als we er niet goed uitzien, zal onze inhoud ook wel niet deugen, in de perceptie van het publiek.Daar komt bij dat er, ten gevolge van blurring, in toenemende mate een mengvorm ontstaat tussen het commerciële en het publieke programma. Denk aan Seats2meet (...)'

Wat vindt u, moeten bibliotheken met ‘belevenis’ en esthetische ervaring cq vormgeving commerciële partijen meer gaan navolgen om beter te kunnen concurreren om interessant te blijven?

Geef uw mening en licht die toe in het reactieveld.

Zie ook Bibliotheekblad nr 7 2016.
 
Bibliotheek moet met ‘belevenis’ en esthetische ervaring concurreren om interessant te blijven
Eens (35 stemmen)
48%
Oneens (38 stemmen)
52%

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie