HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

Een discussie over inzet van vrijwilligers wordt niet gevoerd, maar is wel nodig
Jouke Bethlehem (Bibliotheken Noord Fryslân) merkt op dat er nauwelijks enige discussie gevoerd wordt over de inzet van vrijwilligers, terwijl hij vindt dat een open en zorgvuldige discussie nodig is over dit onderwerp, om te komen tot gezamenlijk beleid.

 
Jouke Bethlehem stelt onder andere: 'Ik verbaas me hoe we als bibliotheekbranche omgaan met vrijwilligersbeleid. (...) Toen Karmac en Questum zich als commerciële aanbieders van bibliotheekdienstverlening op de markt presenteerden, was de bibliotheekwereld in rep en roer. De nieuwkomers in onze wereld vormden een grote bedreiging voor de kwaliteit van de dienstverlening. Binnen de kortste keren was er een prachtig pakketje informatie door de VOB samengesteld, gemeenten werden bewerkt en de indringers werden resoluut de deur uit gebonjourd. Nu is er een veel grotere bedreiging voor de kwaliteit van de dienstverlening en ik hoor helemaal niets. Die bedreiging is dat professionele medewerkers in hoog tempo worden vervangen door vrijwilligers. (...)
Ik had van onze branche- en werkgeversorganisatie verwacht dat ze met de leden een diepgaande discussie zou starten om de strategie van de branche te bepalen. (...) Bestuur en collega’s: ik roep jullie op om als leden van de branche- en werkgeversorganisatie de discussie aan te gaan over de inzet van vrijwilligers en een strategie voor de toekomst te bepalen.

Mijn doel is een discussie op gang te brengen in de branche en te werken aan een strategie voor de toekomst.'

Wat vindt u, ontbreekt het op dit moment aan een open discussie over de inzet van vrijwilligers en zou die er wel moeten komen (al dan niet geïnitieerd door de vereniging) om te komen tot een gezamenlijke strategie vanuit de branche?

Zie ook de bijdrage van Jouke Bethlehem: 'Discussie over de inzet van vrijwilligers nodig om te komen tot een strategie'

Geef uw mening en licht die toe in het reactieveld.


Een discussie over inzet van vrijwilligers wordt niet gevoerd, maar is wel nodig
Eens (176 stemmen)
91%
Oneens (17 stemmen)
9%

Reacties op dit artikel (3)

Lourense Das
24-10-2017 14:59
Bravo voor Jouke! Er wordt inderdaad veel te weinig gediscussieerd over de inzet van vrijwilligers in de bibliotheek. Zelfs hier op deze plek staat (tot nu toe) geen enkele reactie. Schande!
Jouke stelt interessante vragen, maar hier hou ik graag even 'kort door de bocht'.
1. Als er sprake is van werk, dan dient dit betaald te worden.
2. Bibliothecaris is een vak en vereist specifieke competenties.
Ad 1. Het is verbazingwekkend dat grote voorstanders van vrijwilligerswerk hun eigen werk niet vrijwillig willen doen.
Ad 2. Vrijwilligers komen vooral voor in de 'zachte sector'; waarom is volstrekt onduidelijk. In andere sectoren zijn nauwelijks of geen vrijwilligers werkzaam. Ooit een vrijwillige bakker, loodgieter, kamerlid of wijkverpleegkundige tegen gekomen?
Kortom, ik ben tegen vrijwilligerswerk in de bibliotheek, zelfs als dit niet-bibliotheektaken betreft. Zolang er sprake is van werk, moet er een arbeidscontract en salaris tegenover staan. Om die reden gebruik ik op twitter al een tijdje #geenvrijwilligersindebibliotheek al is het alleen al om eens een flinke steen en de kabbelende vijver te gooien.
Bibliothecarissen doe jullie mond open en laat je horen.
Ariane
2-11-2017 23:12
Ja, bibliothecaris meldt zich!

Vrijwilligers werden ooit ingezet voor hand- en spandiensten maar vervangen steeds meer de professionals. 'Draaien' complete uitleningen, zitten soms letterlijk op de stoel van de professional. Vrijwilligers zijn in naam soms slechts gastvrouwen (gastheren) om de uitlening in de gaten te houden en klanten zonodig ondersteunen. Maar ondertussen! Ze bedoelen het vaak goed hoor, maar ik houd soms mijn hart vast over wat ik hoor en zie gebeuren...

De tegenargumenten (of de argumenten vóór, 't is maar hoe je het bekijkt) luiden 'zonder vrijwilligers is in kleine kernen geen bibliotheekvestiging mogelijk' of 'zonder vrijwilligers kan een bibliotheek minder vaak en minder lang geopend zijn'.

Tja, wat is dan het antwoord? Principieel blijven of toch maar vrijwilligers inzetten? Wat zegt de CAO trouwens over verdringing van betaalde arbeid?

Ander punt: de bibliotheek krijgt steeds meer taken en functies op het bordje. Spreekuren, taalhuizen, belastingformulieren invullen... Hee, dat kunnen vrijwilligers mooi doen! Maar willen de vrijwilligers zelf dat ook allemaal? Willen ze die verplichtingen, net als in een echte baan? En hoe zit het met de aansprakelijkheid? (Los van het feit dat ik bijv. voor mijn belastingaangifte nevenooit naar de bibliotheek zou gaan, maar dat is wat anders.)

Tot slot eindig ik met een paar trefwoorden: vrijwilligers - lenersgegevens - privacy (!)

Who's next?

PS)
Als we het dan toch over het afkalven van het bibliotheekwerk hebben... De professionals zelf komen er ook steeds bekaaider af. Front-office medewerkers (eerder verschenen o.d.t. vestigingsleider, en daarvoor heette het 'bibliothecaris') worden in schaal 5 gestopt, en als ze boffen in schaal 6 waar voorheen 7 of 8 voor stond. In minder uren moet hetzelfde werk of zelfs meer worden gedaan. Voorheen was HBO noodzakelijk, nu is MBO voldoende. Joh, waar willen we eigenlijk heen met het bibliotheekwerk?

Oja, en dan nog de bibliotheken op school waardoor jeugdcollecties UIT de bibliotheken zelf verdwijnen! Sommige gemeenten grijpen het aan om er of/of van te maken i.p.v. en/en...

(...)

willem kruysmulder
18-1-2018 22:19
krijg sterk de indruk dat de Bieb-vrijwilligers/-sters een economische factor zijn. Slecht uitgangspunt!
De meeste vrijwilligers (er zitten zelfs dislecten tussen die de boeken op een andere plek terugzetten!) hebben weinig literatuurkennis, terwijl bibliotecaris een echt vak is !! Sommige gastvrouwen/ vrijwilligerstaken (hand- en spandiensten zou kunnen!), maar veelal gaan ze  hun kennis en kunde verre te buiten...
De bieb heeft wel een sociale functie, maar is géén societeit of hangplek voor hobbylozen.... 

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie