HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

Bibliothecarissen moeten zich activistischer opstellen
In nummer 4 van Bibliotheekblad wordt in het gesprek met de Beste Bibliothecarissen de vraag opgeworpen of bibliothecarissen zich activistischer zouden moeten opstellen (en daarmee samenhangend: of bibliotheken überhaupt ‘neutraal’ zijn of zouden moeten zijn). Uit de rubriek 'Bij de buren' in hetzelfde nummer van Bibliotheekblad wordt duidelijk dat het in met name de Verenigde Staten wel degelijk een onderwerp is dat veel discussie losmaakt. 
 
Iemand als David Lankes betoogt bijvoorbeeld dat bibliotheken niet neutraal kunnen zijn en dat ook niet moeten willen. Bibliothecarissen kunnen niet het beste nastreven voor de gemeenschap waarvoor ze werken en tegelijkertijd claimen neutraal te zijn. ‘A poor child needs a different level of service to meet our mission than a college educated adult in terms of literacy’. ‘Equity (rechtvaardigheid) is not neutrality. (...) If we, as librarians, do not address inequities, we are not neutral—we are harmful and instruments of oppression. (...) Let us stop debating over how to be neutral and start arguing about how to use our power as a profession to shape a better society,’ aldus Lankes. Chris Bourg, Director of Libraries bij het Massachusetts Institute of Technology (MIT), stelt dat het hele idee van de bibliotheek als een collectieve publieke voorziening die de gemeenschap ondersteunt met kennisbronnen, inherent niet neutraal is. ‘A library as an institution represents a decision about how a community spends its resources and those decisions are never neutral – they are value-laden and they reveal what the community thinks is important,’ aldus Bourg.

Wat vindt u, moeten bibliotheken en bibliothecarissen zich activistischer opstellen ten dienste van (het bevorderen van de gelijkheid en rechtvaardigheid in) de lokale samenleving? Of tast dat het neutrale karakter van de bibliotheek aan en moet die neutraliteit voorop staan? Of is een bibliotheek als collectieve publieke voorziening die de gemeenschap ondersteunt met kennisbronnen per definitie niet neutraal?

Geef uw mening en licht die toe in het reactieveld.

 

Bibliothecarissen moeten zich activistischer opstellen
Eens (86 stemmen)
77%
Oneens (26 stemmen)
23%

Reacties op dit artikel (1)

Leo Willemse
20-7-2018 11:32
Ik ben het wel eens met de stelling, maar net als de anderen is het wel moeilijk om dit te beargumenteren. Ik ben voor een neutrale bibliotheek-dwz: iedereen die iets wil weten help je zonder aanzien des persoons. Activistisch in de zin van David Lankes snap ik wel, evenals de opvatiing van Chris Bourg. Uitvoeren lijkt me niet simpel, en vberdedigen tegenover andersdenkenden op dit punt ook. Mijn activisme zou eerder zijn om zichtbaarder te zijn in de samenleving, minder bescheiden en bibliotheekmedewerkers ook daarin "op te voeden". Het voert te ver om dat hier uit te werken.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie