HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

Niets dodelijkers dan een landelijke huisstijl
In nummer 9 van Bibliotheekblad stelt Sjaak Driessen, als directeur per 1 december afscheid nemend van de Bibliotheek Wageningen, dat er niets dodelijker is dan een landelijke huisstijl, vanuit de context dat je lokaal het publieke domein moet invullen met een instituut als de bibliotheek.
 
Voor Driessen symboliseert een landelijke huisstijl de te sterke gerichtheid op het landelijke niveau. ‘Niets dodelijkers dan een landelijke huisstijl, vanuit de context dat je lokaal het publieke domein moet invullen met een instituut als de bibliotheek,’ aldus Driessen.
 
Volgens Driessen hoort de focus te liggen op het feit dat de bibliotheken het publieke domein lokaal moeten invullen. ’Het publieke domein is niet meer expliciet geagendeerd. En de bibliotheken hebben daar een handje aan mee geholpen. Vanaf de decentralisatie in 1984, toen er forse slagen vielen, wisten wij met z’n allen dat de financiering van de sector anders zou gaan, maar in het DNA van de bibliotheken heeft dat nooit tot een modificatie geleid. Als branche hebben we die omslag nooit echt geaccepteerd..Dat zie je tot op heden terug in de ambiguïteit bij de KB en de VOB. Als je hun koers volgt, word je heen en weer geslingerd tussen landelijk en lokaal. Terwijl de focus hoort te liggen op het feit dat we het publieke domein lokaal moeten invullen, in de goede betekenis van het woord. De KB heb je enkel nodig als backbone,’ aldus Driessen. ’Kijk, in Wageningen vinden we het ook prachtig wat we met de digitalisering allemaal kunnen doen, maar het is niet leidend. Den Haag is niet leidend. Wageningen is leidend, met alle kennis en kunde die we hebben en in huis halen om het bibliotheekwerk hier lokaal inhoud te geven.’
'(...) Landelijk wordt het bibliotheekwerk, zowel bij de KB als de VOB, al snel politiek. Wat er zou moeten gebeuren, is dat je het bibliotheekwerk politiseert. Dat is heel iets anders. Daarmee bedoel ik dat je aan de politiek, ofwel de lokale volksvertegenwoordigers, laat zien wat de betekenis is van de bibliotheek zoals die op deze plek staat en functioneert. (...) De consequentie van de huidige praktijk is dat je landelijk veel bloedarmoede hebt als het gaat om de inhoud.’

Wat vindt u, wordt er nog steeds te veel nadruk gelegd op het landelijk niveau, terwijl de focus hoort te liggen op de prioriteit van de lokale setting van de bibliotheek in het publieke domein?

Zie voor het volledige interview met Sjaak Driessen:‘Verschil van opvattingen moet je koesteren’.

Geef uw mening en licht die toe in het reactieveld.

 

Niets dodelijkers dan een landelijke huisstijl
Eens (69 stemmen)
26%
Oneens (194 stemmen)
74%

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie