HomeRubriekenPeilingItem
voetnoot

Peiling

De (kennis over de) collectie moet weer centraal komen te staan in de bibliotheek
In een interview in Bibliotheekblad nummer 6 betoogt Mari Nelissen, die op 20 mei van dit jaar afscheid nam als bestuursvoorzitter van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB), dat de openbare bibliotheek is weggedreven van haar kern. Er zijn de afgelopen jaren veel managers binnengekomen ‘die geen enkel gevoel meer hadden met de oorsprong en betekenis van de bibliotheek’ en het gaat in gesprekken op het gemeentehuis niet meer om de inhoud, ‘om idealen die we hebben in het bibliotheekwerk’. Nelissen spreekt van ‘consumentenbibliotheekwerk’ waardoor in sommige bibliotheken collecties niet langer onderwerp van gesprek zijn. ‘Terwijl daar de kennis en de toegevoegde waarde van de bibliotheek zit,’ aldus Nelissen. 
 
Door samenwerking met partners in het sociale domein kan het profiel van de bibliotheek te zeer verwateren, vindt Nelissen: ‘Als je gaat samenwerken, moet je heel goed weten wie je zelf bent. Pas als je dat weet, kun je vertellen wat de bibliotheek kan toevoegen. En de bibliotheek kan niets toevoegen aan het sociaal domein, anders dan dat zij de burger of lezer kan faciliteren, zodat deze zich beter staande weet te houden in de samenleving. (...) Men vliegt alle kanten op. Dat heeft ermee te maken dat men in de leiding van veel bibliotheken niet meer weet wat nou precies een bibliotheek is. Dus krijg je dit soort vluchtig bibliotheekwerk. Vandaag is het sociale inclusie, morgen het verkeersdiploma, en overmorgen gaan we ziekenhuizen ondersteunen.’
Nelissen: ‘Er is momenteel een branchevervaging gaande waar ik bijna angstig van word. Ik leef in de veronderstelling dat lezen een basisvaardigheid is die onmisbaar is om goed te functioneren in deze maatschappij, en dat wij ons dienen te richten op het bevorderen van die vaardigheid.’

Nelissen pleit voor een heroriëntatie op de kernwaarden van de bibliotheek. ‘Het moeilijkst is nog het waarborgen van kennis van de collectie, zonder dat je die collectie in huis hebt. Hoe gaan we dat organiseren? Daar zou de branche zich druk om moeten maken. Denk aan de digitale collectie. Hoe weten we wat we op dat vlak allemaal hebben en hoe we dat toegankelijk kunnen maken voor mensen?’ Nelissen noemt het ongelooflijk dat de professionele opleiding die in Nederland bestond om zeep is geholpen, waardoor kennis van de collectie gaat ontbreken. ‘Ik schrik als ik in een bibliotheek kom waar kennis van de collectie ontbreekt bij de medewerkers. Dan is de bibliotheek in feite een supermarkt geworden waar je goedkoop aan je spullen komt maar waar de kwaliteit ondermaats is. De meerwaarde van de bibliotheek zit erin om de kennis van de medewerker en de lezer samen te brengen. (...) De bibliothecaris moet in ieder geval in staat zijn om verbanden te leggen binnen de collectie.’

Wat vindt u, zetten de Nederlandse bibliotheken de bijl aan de wortel van hun toekomst door te zeer af te drijven van hun kern en moeten ze de collectie (en de kennis daarover) weer centraal stellen om zo hun toegevoegde waarde te versterken?

Geef uw mening en licht die toe in het reactieveld.

Zie voor de volledige tekst van het interview: Mari Nelissen: ‘Je moet ergens voor staan’, ook verschenen in Bibliotheekblad nummer 6.

De (kennis over de) collectie moet weer centraal komen te staan in de bibliotheek
Eens (24 stemmen)
96%
Oneens (1 stemmen)
4%

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie